Hopp til innhold

Alta kommune må gi tapt foreløpig

Alta kommune har nå utsatt vedtaket om å rive disse brakkene, etter et vedtak i Alta Tingrett.

Huset som skal rives

Alta kommune ville rive disse brakkene, som Wolverines vil pusse opp.

Foto: Jenny Duesund

Kommunen har fått forbud mot å rive eller endre på bygningene frem til 1. oktober.

I tillegg å kommunen betale litt over 10.000 kroner i saksomkostninger.

 

Wolverinesbråket

MC-medlemmene nektet å fjerne bilene som blokkerte veien.

Foto: Jenny Duesund

Årsaken er en saksbehandlingsfeil, ettersom varslene om riving er rettet mot feil person. Bygningen som skal rives eies formelt av Eileen Kristiansens barn, og det er disse barnas verge som skulle vært varslet om rivingen.

- Kommunen skulle varslet overformynderiet, noe som ikke er gjort. Det er overformynderiet som disponerer eiendom som på skjøtet eies av mindreårige, sier barnas advokat Jan Inge Thesen.

Alta kommune gikk i dag til aksjon mot lokalene til MC-klubben Wolverines, etter en lengre prosess for å få fjernet det kommunen mener er ulovlig bygningsmasse.

Ulovlig

Ifølge kommunen er bygningen som skal rives i strid med plan- og bygningsloven, og huseieren har ikke fulgt kommunens pålegg om endringer.

- Det er ikke gitt tillatelse til den virksomheten som drives der, og det er ikke gitt tillatelse til den ombyggingen som har skjedd på det som en gang var en låve, sier rådmann i Alta kommune, Bjørn Atle Hansen.

MC-klubben blokkert i dag veien inn til huset med seks biler, og nektet å fjerne disse etter pålegg fra politiet.

Politiet har i dag jobbet med å fjerne disse bilene, ved hjelp av en

Wolverinesbråket

Politiet fjernet barrikaden med makt.

Foto: Jenny Duesund

redningsbil fra Viking. Dette arbeidet ble stoppet etter at forbudet fra tingretten ble kjent.

Lettet

Eileen Kristiansen er lettet på sine barns vegne, og ser nå muligheter for at saken kan behandles på en skikkelig måte.

- Nå er det en mulighet for gjøre ting riktig, og få søknadene våre behandlet korrekt av Alta kommune. Jeg håper at alt blir riktig denne gangen.

SE BILDENE HER: MC-bråket i Alta

Les også: Ny rettsrunde om riving

Les også: MC-klubb fjernes med makt

Les også:  Advokat mener kommunen tar feil

Les også: Wolverines barrikaderer seg

Les også: Wolverines må ut

 

Nyheter fra Troms og Finnmark