«Remøy»-saken: Koster millionbeløp for rederiet

«Remøy»-saken blir verre dag for dag, sier styreleder i rederiet. I snart to uker har reketråleren ligget i arrest i Murmansk.

Remøy holdt tilbake av FSB i Murmansk

VENTER: Det kan ta mange måneder før den norske fabrikktråleren forlater Murmansk.

Foto: Bård Wormdal

Det er en stor økonomisk belastning for rederiet Remøy Havfiske AS å ha tråleren liggende i Murmansk. Rederiet i Fosnavåg i Møre og Romsdal har tapt fangstinntekter og pådrar seg havneutgifter, samt utgifter til advokater.

– De tapte brutto fangstinntektene i denne perioden er opp mot åtte millioner kroner. Jeg har ikke regnet på det, men på grunn av havneutgifter, advokatutgifter og andre utgifter av å ligge i Murmansk, kan det også være netto tap så langt, sier styreleder i Remøy Havfiske, Olav Remøy.

Olav Remøy, Remøy Havfiske

BEKYMRET: -Vi må bare sette vår lit til at det er mulig å finne en politisk løsning med et naboland, sier styreleder i Remøy Havfiske, Olav Remøy.

Foto: Privat

Olav Remøy tror at rettssystemet i Murmansk vil bruke flere måneder for å endelig avgjøre om båten kan gå fra havna uten å måtte betale 90 millioner. Rederiet setter nå sin lit til at det blir funnet en politisk løsning.

– Nå får vi se om det er mulig å få til en politisk løsning med et naboland. Vi har fått forsikringer om at våre myndigheter gjør det de kan. Det må vi stole på, sier Remøy.

Den russiske sikkerhetstjenesten FSB, som er russisk kystvakt, anholdt fabrikktråleren i russisk del av Barentshavet 10. mai mistenkt for ulovlig fiske, og ba fartøyet gå inn til Murmansk der det fortsatt er.

Krav om 90 millioner

Et rettsmøte 16. mai krevde at Remøy Havfiske måtte betale 90 millioner kroner i sikkerhet for at den nye fabrikktråleren kunne gå hjem til Norge før en eventuell rettssak.

Rederiets advokater skal innen fristen fredag levere en anke til rettsmyndigheter i Murmansk om kausjonsbeløpet for båten.

Mannskap venter på løsning for Remøy. Jan-Rune Holmeset i midten.

UTÅLMODIG: Mannskapet og «Remøy» har vært anholdt siden 10. mai etter at de var ferdig med fem ukers tokt i Barentshavet. Jan-Rune Holmeset i midten.

Foto: Bård Wormdal

Rederiet mener kausjonsbeløpet er satt altfor høyt på grunn av feilaktig verdi av påstått ulovlig fangst. Russerne mener fangsten av 500 tonn reker er verdt 20 millioner kroner, mens Remøy Havfiske mener selskapet kan dokumentere at den reelle verdien for levering til kunder i Tromsø er 8 millioner kroner.

– Reker verdt det halve

FSB har beregnet det fastsatte kausjonsbeløpet etter faste satser for mistanke om ulovlig fiske. Beløpet er beregnet for mistenkt ulovlig fangst 1,5 gange fangstverdi på 20 millioner, pluss for rederiet tre ganger fangstverdi på 20 millioner kroner. Vinner norsk side fram halveres kausjonsbeløpet.

Den erfarne russiske fiskerijuristen Sergey Sennokov med god kjennskap også til norsk rett, mener «Remøy» har en vanskelig sak i det russiske rettssystemet.

– Om dette hadde skjedd i norsk økonomisk sone med et russisk fartøy ville det bli påstått at kapteinen og rederiet var i såkalt rettsvillfarelse, noe som kan være en unnskyldning for ikke å få straff eller straffen bli satt betydelig ned. Det finnes dessverre ikke slik rettspraksis i Russland.

– Jeg tror saken kommer opp for retten her, noe som kan ta lengre tid her enn i Norge. I verste fall får rederiet en stor bot, sier den russiske juristen.

– Gå til sak mot den norske stat

Sennokov mener rederiet har en bedre sak overfor norske myndigheter, som ved en feil ikke søkte om lisens for det norske fartøyet til å fiske reker.

– Hvis rederiet taper saken i Murmansk kan rederiet kreve kompensasjon eller saksøke den norske stat for tap som skyldes feil begått av norske myndigheter, sier Sergey Sennokov.

Nyheter fra Troms og Finnmark