Hopp til innhold

Etter dødsskredet: – Vi lever med angst

31. mars gikk et stort snøskred rett gjennom bygda, og tok livet av to. Nå er lokalbefolkningen bekymret, for kommunen er fortsatt ikke vurdert.

Svein-Willy Albertsen på Reinøya

Reinøya i Nord-Troms er spesiell med sine bratte fjellsider rett ned mot havet. Men det er ikke skredkartlagt her. Nå er innbyggerne bekymra før ny skredvinter.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

– Det har satt seg en angst i befolkningen. Hva skjer kommende vinter? Hva hvis det skjer noe lignende igjen?

Svein-Willy Albertsen på Reinøya i Karlsøy kommune mistet søskenbarnet sitt under dødsskredet i Grøtnesdalen 31. mars i år.

Palmehelga gikk det tre alvorlige skred ulike steder i Troms. Fem personer mistet livet.

Blant dem, ekteparet Rolf Harald og Lisbeth Annie Albertsen fra Reinøya. Skredet feide med seg et bolighus og fjøs med 140 geiter på havet.

Pappa Rolf Albertsen står med geitene.

Rolf Harald Albertsen døde i snøskredet på Reinøya. For to år siden besøkte NRK gården, i forbindelse med en reportasje om en av hans to døtre som flyttet hjem for å prøve seg som bonde.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK
Lisbeth uten Ann-Hilde Albertsen

Kona hans Lisbeth Annie omkom også i snøskredet. Her sammen med datteren Ann-Hilde Albertsen.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK
Her er melkebilen kommet til gården.

Hele gården, inkludert de 140 geitene, forsvant på havet.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Bygda er i sorg. Her kjenner alle alle, sier Svein-Willy Albertsen.

Snøskredet gikk et sted det ikke har gått skred før. Nå er innbyggerne og hyttefolk bekymra for om det er trygt å være der på vinteren.

Minnested på Reinøya etter snøskredet i Grøtnesdalen

På gårdstomta i Grøtnesdalen på Reinøya er det fortsatt sperret av. Det er lagt til rette for å kunne komme å minnes de som en gang var.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Føler seg utrygg

Øya i Nord-Troms er spesiell med sine bratte fjellsider rett ned mot havet.

Bygdelaget innkalte NVE og kommunen til et møte sist helg, for å ytre sin bekymring. Og for å prøve å få en trygghet.

– Det som skjedde, det var en katastrofe. Folk føler seg ikke trygge, sier Svein-Willy Albertsen.

– Ser dere litt ekstra oppover fjellet nå?

– Vi kjører med nesten full gass. Du vil bare komme deg gjennom området.

Svein-Willy Albertsen

Svein-Willy Albertsen var en av de som ble evakuert fra bygda etter dødsskredet.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Nytt vær – uventede hendelser

Karlsøy kommune må bygge beredskap for det uønskede, sier kommunedirektør Leif Hovden.

– Jeg har stor forståelse for at innbyggerne er bekymret, og at de er urolige for den nye vintersesongen, sier han.

Hus tatt på sjøen etter skred på Reinøya.

Det var dramatiske bilder etter snøskredet.

Foto: Anne Varmedal
Snøskred på reinøya

Flere redningsmannskap og frivillige bidro i søkearbeidet og oppryddingen etterpå.

Foto: Redningsselskapet
Vrakrester samlet opp av KV Bison etter skredet på Reinøya

Her er KV Bison i gang med å samle opp vrakrester fra havet.

Foto: Kystvakten

Som et første skritt har kommunen opprettet dialog med alle kommuner i Nord-Troms, for å få på plass en felles regional skredovervåking som ser på hvordan snøen bygger seg opp gjennom vinteren, og hva slags værforhold som kan inntreffe.

– Vi er bekymret for de klimaendringene som er på gang over hele regionen vår, og som slår inn med uventede hendelser. Vi må planlegge på en annen måte. Vi kan ikke basere oss på det kunnskapsgrunnlaget vi har til nå, sier Hovden.

– Det er for dårlig kartlagt på yttersiden av kysten i nord.

Kommunedirektør Leif Hovden i Karlsøy kommune

Kommunedirektør Leif Hovden i Karlsøy kommune.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Skredvurderer hele kommunen

NVE ser behovet for å kartlegge skredfaren bedre. Av 365 kommuner i Norge, er bare 80 ferdig kartlagt. Nå skal de prioritere å kartlegge de områdene der det bor folk i husene.

– Vi skal kartlegge skredfare i hele Karlsøy kommune, slik at vi får en oversikt og kan gjennomføre tiltak etter det, sier regionsjef Knut Aune Hoseth.

Etter kartleggingen skal det lages en veileder som er ventet å være ferdig vinteren 2025.

Befolkningen må belage seg på oftere evakuering, og at de ikke automatisk kan bygge der det tidligere har vært regnet som trygt.

Den gamle skolen og bygdehuset i Grøtnesdalen på Reinøya

Bygdelaget samlet seg på grendehuset for å uttrykke sin bekymring. Bak ser du fjellet der skredet gikk.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK
NVE på vei inn på grendehuset på Reinøya

NVE stilte opp for å fortelle det de så langt vet om årsaken til snøskredet, og hvordan de kan prøve å unngå at det samme skjer igjen.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK
NVEs regionsjef Knut Aune Hoseth

– Det var en ekstrem værsituasjon som kom inn langs kysten her i nord, med mye nedbør og vind fra en spesiell vindretning. Og det lå et svakt lag i snøen fra før, og det utløste da snøskredet.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Tryggheten tilbake

Møtet i bygdelaget foregikk på den gamle skolen i bygda, bare få meter unna der dødsskredet gikk. Ute var det tett snøvær, rett bak stuper fjellet Fuglen.

Innbyggerne er glade for at deres bekymring blir tatt på alvor, og at det nå gjøres tiltak – både på kort og lang sikt.

– Det er en betryggelse at de skal kartlegge, for vi har klimaendringer og sånt inn i bildet. Skred går på steder det aldri har gått skred før, og det er jo dette et eksempel på, sier Svein-Willy Albertsen.

– Det er bedre å evakuere før enn etter. Vi er opptatt av å få informasjon før en eventuell lignende situasjon i framtiden. Og det tror jeg vi får. Så på den måten føler jeg meg trygg.

Ann-Hilde Albertsen og Christian Ottesen går med hver sin røde brøytestikker oppover en ujevn natursti på Reinøya.

De flyttet hjem. Nå står politikere og bakterier i veien for om de blir