Hopp til innhold

Rein-trøbbel også i øst

Øst-Finnmark er i ferd med å få samme problem som vestfylket: Reintallet er ute av kontroll.

Merking av rein
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Elisabeth Hegge Guttorm, Leder for områdestyret i Øst-Finnmark, er bekymret for utviklingen.

– Det er for mye rein i mesteparten av hele Øst-Finnmark, sier hun til NRK.

Sprenger grensa

Det har lenge vært et problem med for mange rein i Vest-Finnmark. Nå kan det se ut som Øst-Finnmark er i ferd med å tråkke i samme spor.

Ifølge reindriftsagronom i Karasjok, Arne Hansen, var det ved siste telling 6000 flere rein enn den fastsatte grensen på 73100.

– Det er 6000 mer enn det burde ha vært, og dette gjelder hele Øst-Finnmark.

For øyeblikket foregår en ny reintelling, og Elisabeth Hegge Guttorm tror det nå er enda flere rein i området.

– De foreløpige tallene i forhold til den nye reintellingen er litt bekymringsfulle. Tallene blir nok høyere når reintellingen er ferdig.

Konflikter

For mye rein fører til at beiteområdene beites ned, noe som igjen kan føre til konflikter mellom reineiere når reinsdyr kommer inn på andres område.

– Vi ser jo at reintallet øker, folk slakter ikke, og konfliktnivået øker mellom reineierne og mellom distriktene.

Guttorm er bekymret for framtiden hvis ikke man klarer å stoppe økningen.

– Hvis vi selv innad i reindriften ikke klarer å holde reintallet nede slik at vi hindrer konflikter, så blir det en tøff næring å være i.