Hopp til innhold

Blir Norges største verneområde til havs

Regjeringen vil verne store deler av Lopphavet i Troms og Finnmark. Men fiskerne skal kunne fortsette nesten som før.

Fjellklippen Silda ved Lopphavet

KYSTLANDSKAP: Den kjente klippeformasjonen på øya Silda ligger like ved området som regjeringen ønsker å verne.

Foto: Atle Markeng / NRK

CO₂ i atmosfæren
420,5 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

Til sammen 1322 kvadratkilometer hav i kommunene Alta, Hasvik og Loppa skal vernes. Det blir dermed Norges største verneområde til havs.

Det ble opprinnelig foreslått å verne et område på 3045 kvadratkilometer. Etter innspill fra kommuner og næringsliv har dette blitt redusert.

Espen Barth Eide

FORNØYD: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

– Vi har målrettet vernetiltakene mot de naturverdiene det var viktig å skjerme, sier Klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Lopphavet marine verneområde består av åpne sjøområder som rommer viktig og svært variert natur. Området er viktig for en rekke sjøfuglarter og for kysttorsk, heter det i en pressemelding fra regjeringen.

Kart over verneområdet i Lopphavet

KART: Kart over området i Lopphavet som regjeringen vil verne.

Foto: Karverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS / Regjeringen

Hvis du er veldig nysgjerrig på akkurat hvor grensene går, kan du laste ned en større versjon av kartet her.

Fiske fortsatt tiltatt

Lokale kommuner har vært bekymret for at vern ville gå ut over fiskeriinteressene i området. Det mener regjeringen man nå har tatt hensyn til i verneplanen.

– Det vil i liten grad påvirke den aktiviteten som er der i dag. Vi har fått stor lokal oppslutning om tiltaket, sier Eide.

Fiske vil fortsatt være tillatt. Unntaket er to mindre kartfestede korallområder, ifølge regjeringen.

Koraller, brosme og uer i Lopphavet

VERNES: Korallrev er et unikt oppvekstmiljø, og mange fiskearter trives nettopp her. På bildet ses koraller, en brosme og – hvis du ser godt etter – en uer.

Foto: Havforskningsinstituttet

Vernet vil, ifølge Eide, beskytte mot ny aktivitet som kan skade de naturverdiene som man ønsker å verne. I prinsippet kan det omfatte utvinning av olje, gass, og havbunnsmineraler og etablering av havvindparker.

Lopphavet marine verneområde skal forvaltes av et eget verneområdestyre. Kommunene Alta, Hasvik og Loppa, Troms og Finnmark fylkeskommune og Sametinget skal delta i styret.

Lettet

Ordfører i Hasvik kommune, Eva Husby (Ap) er lettet over området regjeringen nå har etablert, er redusert fra det som opprinnelig ble foreslått.

Eva D. Husby er ordfører for Arbeiderpartiet i Hasvik kommune.
Foto: Theis Roksvåg Pedersen / NRK

– Jeg er vanvittig glad i dag. Vi har blitt hørt.

Tidligere har hun vært bekymret for at verneområdet ville gå på bekostning av fiskeriinteressene.

Hun er glad for at kommunen bidrar til vern, men at og fiskernes interesser blir ivaretatt.

– Det har vært vår agenda at fisket kan forsette som før.

Les også Vil verne havområde med spektakulære koraller

Koraller og uer i Lopphavet, Finnmark

Ikke nådd målet for 2020

I dag er rundt 5 prosent av havarealene i Norge vedtatte marine verneområder. Rundt halvparten av havområdene er beskyttet gjennom andre effektive arealbaserte forvaltningstiltak i fiskeriforvaltningen.

Regjeringen legger opp til 10 prosent havvern i Norge innen 2030 – et internasjonalt mål i FNs biomangfoldkonvensjon som vi skulle ha nådd innen 2020.

Norge støtter FNs forslag til en global havavtale. Den skal sørge havområdene i internasjonale farvann bevares gjennom vern eller andre arealeffektive tiltak for bevaring.

Avtalen skulle vedtas i mars, men landene klarte ikke bli enige.

Å bevare denne naturen i Lopphavet er viktig både lokalt og for havnasjonen Norge. Samtidig er det også et viktig bidrag inn i det internasjonale samarbeidet for å ta vare på havet, sier Eide.