"Soria Moria" i pluss og minus

Les lokale reaksjoner på "Soria Moria II".

Soria Moria pressekonferanse
Foto: NRK

Regjeringen la i dag fram sin nye erklæring. Her utsatt de ikke uventet spørsmålet om petroleumsaktivitet utenfor Senja, Lofoten og Vesterålen. Avgjørelsen er utsatt fram til neste regjeringsperiode.

Høyre mener Arbeiderpartiet har påført seg selv et helt uforståelig nederlag i regjeringsforhandlingene når de ikke åpner for petroleumsaktivitet i disse områdene.

- Dette er et meget alvorlig slag i ansiktet for en hel landsdel og nordnorske oljemiljøer med ambisjoner om å utvikle og skape nye sårt tiltrengte kompetansearbeidsplasser, sier Elisabeth Aspaker.

Hun er Høyres stortingsrepresentant i Troms.

- Lite forpliktende

Aspaker setter et stort spørsmålstegn ved at regjeringen i løpet av 14 dager kan endre tidspunktet for når de skal ta et standpunkt til oljeboring utenfor kysten her.

- Først sa Arbeiderpartiet at de skulle vente til konsekvensanalysen var ferdig i 2010, men nå står det i erklæringen at de uavhengig av resultatet i analysen, vil vente til neste regjeringsperiode. Det er å holde folk for narr, sier Aspaker.

Stortingsrepresentant, Øyvind Korsberg fra Frp i Troms, mener at dokumentet på 80 sider er lite konkret.

- Erklæringen har mange fine ord, men er svært lite forpliktende, sier Korsberg, til NRK


Opposisjonen skuffet

Primærnæring

Senterpartiet er svært fornøyd med erklæringen. Stortingsrepresentant for Troms, Irene Lange Nordahl, sier den betyr mye for landsdelen.

- Vi skal satse på andre saker enn olje nå. Det står blant annet helt eksplisitt i erklæringen at reiselivet i Nord-Norge skal styrkes i årene framover, det skal også satses mer på samferdsel, sier hun til NRK.


Oljeindustriens Landsforening , OLF, er skuffet over utsettelsen.

- Akkurat som forventet, til tross for at det er nødvendig med snarlig åpning av nye leteomeråder, sier administrerende direktør Per Terje Vold i OLF.

I forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten fra 2006, bestemte regjeringen at man måtte tette noen kunnskapshull før det eventuelt blir åpnet for petroleumsaktivitet utenfor Senja, Lofoten og Vesterålen.

Andre som synes utsettelse er bra er Norges Fiskarlag.

- Dette er godt nytt for fiskerne og helt i tråd med de synspunkt Norges Fiskarlag har, sier generalsekretær i Norges Fiskarlag Jan Skjærvø.

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) er tilfreds med at de tre regjeringspartiene slår fast at det skal legges til rette for en videre vekst i norsk havbruksproduksjon.

Rovdyrpolitikk

Troms Arbeiderpart mener ”Soria Moria II” gir en bedre rovdyrpolitikk.

- Rovdyrpolitikken som de rødgrønne partiene legger opp til er veldig bra for oss som bor i distrikts-Norge. Våre innspill er tatt til følge og jeg tror vi får en rovdyrpolitikk som blir mindre konfliktfylt, sier fylkespartileder Bjørn Inge Mo.

Han sier at bestandsnivået for rovdyr skal regnes ut på en ny måte. Dyr i grenseområdene skal regnes inn i de norske bestandene, og bestandsmålene skal revurderes i perioden.

Han håper på færre rovdyrtap i Troms.

Lenke til "Soria Moria II"

Hva mener du om regjeringserklæringen?

Les også:

- Dette forandre norsk politikk

Kan bli mindre av dette