Hopp til innhold

Protestparti mot helsekutt

- Nå er det et opprør på gang mot regjeringens helsepolitikk!

Valgurne
Foto: Borgen, Ørn E. / SCANPIX

En gruppe initiativtakere, med forgreninger til hele landet, har besluttet å etablere et selvstendig politisk «helse og omsorgsparti» i Finnmark.

Bakgrunnen for vedtaket er at gruppen opplever et lite tilfredstillende tilbud av Finnmarks spesialisthelsetjeneste.

- Helse Nord har gjennom flere vedtak svekket helsetilbudet i Finnmark. Det er kutt i ortopedisk døgnberedskap ved Kirkenes Sykehus, som er den direkte årsak til dette initiativet, sier Trond Einar Olaussen i en pressemelding.

Opprør

Olaussen sier til NRK at det nå er et opprør på gang mot regjeringens helsepolitikk. Gruppen skal ha et stort nettverk også i andre fylker.

På et møte i går var de 25 stykker, og allerede i dag skal antallet medlemmer ha økt til 50.

- Det er en enorm entusiasme, folk har tatt kontak, telefonen har omentrent ikke stått stille. Nok er nok, mener Olaussen.

Olaussen sier han er en av mange initiativtakere til partiet, som enda ikke har fått noe navn.

- Jeg er hovedtillitsvalgt for sykepleierne på Kirkens sykehus, og ser og opplever ting på nært hold, og det oppleves utrolig frustrerende. Nå må regjeringa ta ansvar, buldrer Olaussen.

Selv meldte han seg ut av Arbeiderpartiet i går, hvor han i flere år har sittet i styret.

- Det var veldig trist, men jeg måtte melde meg ut. Arbeiderpartiet er totalt fraværende i denne saken. Slik som det er i dag er det byråkratene som bestemmer helsepolitikken.

Vil på stortinget

Olaussen mener at Finnmark får et dårligere spesialisthelsetilbud enn resten av landet, fordi regjeringen ikke har vist evne eller vilje til å ivareta samfunnets interesse.

Målet med tiltaket er derfor å vinne to mandater under stortingsvalget i 2009, og dermed kunne sette fokus på spesialisthelsetjenesten.