Hopp til innhold

- Norgesbesøk kan bli brukt som propaganda

Nordkoreansk besøk i Kirkenes kan bli brukt som propaganda, frykter Helsingforskomiteen.

Barents Spektakel i Kirkenes

Helsingforskomiteen frykter Nord-Koreas norgesbesøk under Barents Spektakel vil bli benyttet som propaganda.

Foto: Knut-Sverre Horn

Den norske Helsingforskomité er kritisk til at to nordkoreanske representanter ble invitert til festivalen Barents Spektakel i Kirkenes i forrige uke.

De to kommer fra europaavdelingen til den nordkoreanske komiteen for kulturelle forhold til andre land.

Helsingforskomiteen frykter at invitasjonen vil bli benyttet som propaganda i Nord-Korea.

– At Norge strekker ut en hånd til Nord-Korea på denne måten kan brukes til å fortelle befolkningen at vi anerkjenner myndighetene, og ser på dem med vennlige øyne, sier informasjonsleder Berit Lindeman i Helsingforskomiteen. Hun beskriver Nord-Korea som et av verdens verste regimer.

– Ufortjent forbedring av image

Utenriksdepartementet har godkjent at Barentssekretariatet inviterte de to representantene fra Nord-Korea.

I Kirkenes hadde representantene blant annet samtaler med sekretariatsleder Rune Rafaelsen, som avviser kritikken fra Helsingforskomiteen.

– Helsingforskomiteen kan mene hva de vil. For oss handler det om mennesker, og å få til gode prosesser. Jeg tar kritikken helt med ro.

Lindeman i Helsingforskomiteen innser at kulturutveksling kan være positivt i arbeidet mot et så lukket land som Nord-Korea. Hun er likevel kritisk til besøket.

– Nord-Korea har et stort image-problem i utlandet som de ønsker å gjøre noe med. Besøket i Kirkenes kan være et bidrag til å skape et bedre image - noe Nord-Korea ikke fortjener, sier hun.

Kommer gjerne igjen - for å underholde

Neste år kan det komme en større delegasjon nordkoreanere til Barents Spektakel for å underholde under åpningsshowet.

– Vi skal ikke bruke «barentspenger» på samarbeid med Nord-Korea. Men hvis Norge mener det er interessant, eller Nord-Korea dekker det selv, så er de velkomne, sier Rune Rafaelsen i Barentssekretariatet.

De to nordkoreanske representantene som var i Kirkenes forrige uke, ønsker et tettere kultursamarbeid mellom Nord-Korea og festivalen.

– At de ønsker å komme tilbake neste år med et underholdningsbidrag synes jeg er helt greit, sier Rafaelsen.

– Vet ikke hva de gjør

Lindemann er svært skeptisk til Barentssekretariatets liberale holdning til et videre kulturelt samarbeid med Nord-Korea.

– Man har kanskje ikke tenkt gjennom hvordan det brukes i Nord-Korea. Hensikten fra Barenstsekretariatet er sikkert den beste, men tråkker inn i felt de nok egentlig ikke ønsker å tråkke inn i, sier Lindeman i Den norske Helsingforskomité.

I møte med UD

Under oppholdet var nordkoreanerne i møte med Utenriksdepartementet om mulighetene for videre kulturutveksling med Norge.

– De har møtt både Kulturseksjonen og Asia-seksjonen i UD. Nordkoreanerne var spesielt interessert i å høre om mulighetene for å invitere utøvende kunstnere fra Nord-Korea til Norge og få støtte til dette, sier kommunikasjonsrådgiver i UD, Frode Overland Andersen.

Andersen sier at UD har notert seg ønsket fra Nord-Korea og vil vurdere en eventuell søknad på lik linje med andre søknader.

Sør-Korea vil også til Kirkenes

Etter at de nordkoreanske representantene dro, har også Sør-Korea tatt kontakt med Barentssekreatariatet. De kommer gjerne til neste års festival.

Høyres Jan Tore Sanner tror et kultursamarbeid kan være positivt.

– Det kan helt klart være positivt. Samtidig mener jeg det er veldig viktig at vi fra norsk side gir klart uttrykk for de verdiene vi verdsetter. Nemlig ytringsfrihet og respekt for menneskerettigheter, sier han.

Rafaelsen i Barentssekretariatet er til dels uenig med Sanner.

– Vi vil ikke å moralisere. Vi viser dem hvordan vi gjør det, så får de ta det med seg hjem og bruke det dersom de finner det fornuftig, avslutter Rafaelsen.