Professor: Loven sikrer deg erstatning hvis treningssenterets utstyr svikter

Folk har krav på erstatning hvis de skader seg på grunn av feil ved treningssenterets utstyr. Det er ingen grunn til å endre lovverket, sier jussprofessor etter spinning-dommen i Høyesterett.

Spinningulykke

PRODUKTFEIL? En bolt som knakk, slik at setet falt av spinningsykkelen, var årsaken til at en kvinne i Alta skadet seg stygt og ble delvis ufør.

Foto: Privat

Liss-Merethe Hermansen (48) i Alta har fått enorm støtte etter at Høyesterett denne uka kom fram til at hun ikke hadde krav på noen erstatning. Hun ble halvt arbeidsufør etter at en bolt på spinningsykkelen knakk, slik at hun falt og skadet seg.

I ettertid har både advokaten hennes og Personskadeforbundet bedt om en lovendring. De mener dette er nødvendig for å sikre erstatning til folk som blir skadet på grunn av feil ved utstyr.

Hans Fredrik Marthinussen

Hans Fredrik Marthinussen, jussprofessor ved Universitetet i Bergen.

Foto: UiB

Men jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen sier at det ikke er noe behov for å endre loven. Han mener dommen i saken er riktig, og at Hermansen og advokaten hadde vunnet saken dersom de i stedet hadde saksøkt produsenten av sykkelen.

– Feil motstander

Saken i Høyesterett dreide seg om treningssenterets ansvar. Marthinussen mener det derimot handler om feil ved spinningsykkelen. Da ligger ansvaret hos produsenten eller importøren av utstyret.

– Jeg mener dette er et opplagt tilfelle av det vi kaller produktansvar, sier Marthinussen, og viser til loven som nettopp heter produktansvarsloven.

– Loven er ganske klar: Hvis et produkt volder skade på en måte som vi vanlige mennesker ikke kan forutsette, som når vi tenker at en spinningsykkel må være trygg å sykle på, så leder det til ansvar. Der er lovbestemmelsen veldig tydelig.

Marthinussen viser til at partene var enige om at vedlikeholdet var godt nok og at Spenst ikke kunne klandres. Så lenge det ikke finnes andre bevis mot treningssenteret, mener han det er svært sannsynlig at det ville ført frem å saksøke produsenten.

Kastet beviset

Marthinussen mener Hermansens advokat har gjort en tabbe. Advokat Einar Lohne svarer at de har vurdert alle sidene ved saken, også produktansvaret.

Liss-Merethe Hermansen

Liss-Merethe Hermansen tapte i Høyesterett.

Foto: Stian Strøm / nrk

Produsenten har levert tusenvis av bolter, men det har vært uhyre få skader. Dermed er det klart at bolten ikke er feilkonstruert. Da gjenstår det å se om det er en fabrikasjonsfeil på den aktuelle bolten, sier Lohne.

– For å kunne konstatere det, måtte vi hatt bolten tilgjengelig for tekniske undersøkelser. Bolten ble kastet etter hendelsen og har ikke vært tilgjengelig, sier Lohne.

Høyesterett legger til grunn at bolten er slitt ut.

Einar Lohne

Advokat Einar Lohne, forsvarer til Hermansen.

Foto: Privat

– En skade som mest sannsynlig skyldes alminnelig slitasje ved et produkt, er ikke produsentens ansvar. Det er grunnen til at produktansvaret ikke er anført fra vår side, sier Lohne.

Må tåle slitasje

Professor Marthinussen synes det er sterkt kritikkverdig at beviset i saken er kastet, men mener det uansett ikke er avgjørende.

– Det forutsettes ikke bare at produktet er i orden i det øyeblikket det leveres, men at det har en normal holdbarhet og motstandsevne mot slitasje og materialtretthet, sier han.

– Det viser seg ganske enkelt at materiale som vanligvis holder, en sjelden gang har en eller annen iboende svakhet som gjør at det svikter. Den type feil er nettopp noe av det produktansvarsreglene skal fange opp.

Uenige om lovverket

De to juristene har lest hverandre argumenter underveis i NRKs arbeid med denne saken, men blir ikke enige om dagens lov er bra nok.

– Her har man hatt et problem i en konkret sak fordi man manglet bevismateriale. Det gjør ikke at lovverket som sådan er utilstrekkelig, mener professor Marthinussen.

Advokat Einar Lohne mener det er urimelig at kunder som skader seg på et treningssenter, må bevise at andre har gjort noe galt. Han viser til tivoliloven, som sier at fornøyelsesparker har ansvaret for skader uansett, og at de må ha forsikring.

– Jeg kan ikke se noen grunn til at vernet skal være dårligere på et treningssenter, sier Lohne.

Per Oretorp i Personskadeforbundet vil plassere ansvaret tydelig i loven, slik at folk ikke risikerer å sitte med en halv million eller mer i advokatutgifter hvis de krever erstatning og taper i retten.

– Det er særdeles sjelden at skadelidte har råd å ta den økonomiske risikoen det innebærer å bringe saken inn for en domstol, sier Oretorp.