Professor: – For svak undervisning om mobbing på lærerskolen

Skolen gjør ikke nok i fire av fem mobbesaker. Problemet er at lærerstudenter ikke lærer hvordan de skal håndtere mobbing, mener professor.

Gunnhild Berntsen

Over 50.000 elever i norske skoler blir mobbet viser Elevundersøkelsen for 2017. I reportasjen «Løp, Gunhild, Løp!» fortalte Gunhild Berntsen om hvordan hun fysisk og psykisk ble mobbet og trakassert på barneskolen.

Foto: Privat

– Lærerutdanningen er veldig svak på å lære studentene hvilke metoder de skal bruke for å stoppe mobbing, sier Erling Roland som er professor i spesialpedagogikk.

Det er ett år siden den nye mobbeloven trådte i kraft. Loven skal sikre at barn og unge får en trygg skolehverdag.

Nå viser nye tall at elevene får medhold i et stort flertall av sakene som blir klaget inn. Skolen gjør ikke nok i fire av fem mobbesaker.

Erling Roland

Erling Roland er professor i spesialpedagogikk, og jobber ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.

Foto: ANDREAS SUNDBY / NRK

– Forhandling nytter ikke

NRK fortalte nylig historien om Gunhild Berntsen, som ble utsatt for grov mobbing på barneskolen hun gikk på i Alta for 30 år siden. På 80-tallet hadde man ikke samme fokus på, eller kunnskap om mobbing.

Det gjelder fortsatt, sier Roland. Lærere forhandler og megler med mobberen, noe han er kritisk til.

– Få har gode kunnskaper om dette. Det blir fort snakking og forhandlinger som nesten bestandig gjør saken verre.

De som driver med aktiv mobbing er så flinke til å håndtere mennesker at de ofte manipulerer voksne i forhandlingssituasjoner, sier Roland.

Digital nettmobbing

6,6 prosent av elevene i skolen blir mobbet to til tre ganger i måneden, eller oftere, viser Elevundersøkelsen for 2017.

Foto: Illustrasjonsfoto: Rune Eian

Vil ha tydelige lærere

Medisinen mot mobbing er at læreren krever stopp umiddelbart, forteller professoren.

– Gi klar beskjed om at dette får du ikke lov til. Så kan man etterpå gjerne ha gode samtaler.

Dette er en del av metoden som heter autoritativ metode. Da skal læreren både ha relasjon til eleven, men samtidig ha kontroll i klasserommet.

– Dette er den offisielle policyen i Norge og nøkkelen til å stoppe mobbing, sier Roland.

Selv om metoden er inne i programmene til kunnskapsdepartementet, får ikke lærerstudentene god nok undervisning om temaet, mener han.

Stian Strand

Stian Strand skrev sin masteroppgave om mobbing. Den nyutdannede læreren mener det er for lite undervisning om mobbing på lærerskolen.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK

To uker undervisning om mobbing

Stian Strand er nylig ferdigutdannet lærer og er inne i sin andre uke som lærervikar.

– Jeg føler ikke jeg har fått de verktøyene jeg trenger om mobbing. Vi har ikke fått noen tiltak for å håndtere mobbesaker.

Han sier temaet mobbing stort sett ble presentert som statistikk, og at flere i klassen savnet mer undervisning om feltet.

– Relativt kort del av lærerutdanningen var om mobbing. Vi hadde to uker om mobbing det andre året.

Kan vegre seg i mobbesaker

Mange lærere kan ende opp med å la være å ta tak i mobbing, tror Strand.

– Mobberen er også beskyttet av den nye mobbeloven. Hvis en lærer prøver å ta en adferd hos en elev om ikke er akseptabel, så kan eleven, som er mobber selv, melde inn læreren som mobber.

Strand som har skrevet masteroppgave om mobbing, tror mangelen på kunnskap og frykten for å gjøre noe galt kan gi mobberne frikort.

Jan Tore Sanner

Jan Tore Sanner har invitert elever, lærere, fylkesmenn og barneombud til en egen konferanse for å innspill om hvordan mobbing skal stoppes.

Foto: Anne Wirsching / NRK

– Uakseptable mobbetall

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner sier regjeringen har stort fokus på å øke kunnskap om mobbing blant lærere.

– I 2018 bruker regjeringen om lag 50 millioner kroner på kompetanseheving blant ansatte i både skole og barnehage.

Han mener mobbetallene som ble lagt fram i forrige uke er uakseptable.

Professor Roland tror trykket fra den nye mobbeloven kan ha en positiv effekt.

– Jeg tror det kommer til å presse fram bedre kunnskap om hvordan man håndterer mobbing.