Professor: – For snille skoler i Finnmark

Ungdomsskoleelever i Finnmark får som regel dårligere karakter på eksamen enn de gjør i standpunkt. Det kan gjøre elevene dårligere forberedt til videregående opplæring.

Skolerapport

Professor Torberg Falch ved NTNU har hentet inn skoletall også for ungdomsskolene i Finnmark og i landet for øvrig.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Skolerapport

Denne uka var Torberg Falch på Scandic-hotellet i Alta for å legge frem skoletallene.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Det er en del som tyder på at ungdomsskolene i Finnmark er litt snillere på karakterer. Det betyr at elevene ikke har et like stort kunnskapsgrunnlag med seg inn i de videregående skolene som det vi må legge til grunn når vi gjør analysene, sier professor Torberg Falch ved NTNU.

Han har vært med å utarbeide rapporten Skolekvalitet i videregående opplæring. Rapporten ble lagt frem i april og viste at skolene i Finnmark kom dårligst ut i hele landet på skolekvalitet.

– 0,7 i forskjell

Denne uken besøkte Torberg Falch Alta for å presentere funnene i rapporten overfor fagfolk, politikere og byråkrater i Finnmark.

Her viste han også tall for grunnskolen som ble hentet inn i forbindelse med prosjektet, men som ikke sto i selve rapporten.

Skolerapport

Hovedutvalgsleder for utdanning i Finnmark, SVs Johnny Ingebrigtsen, mener snillisme er blitt en kultur på ungdomsskolene i Finnmark.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Vi er opptatt av hva som er bidraget til videregående skoler, og da tar vi utgangspunkt i det kunnskapsgrunnlaget elevene har med seg inn. Og da måler jeg med karakterene fra grunnskolen, sier Falch.

Også her skiller Finnmark seg ut. Hele 0,7 karakter er det i forskjell på standpunktkarakter og eksamenskarakter i grunnskolen. Dette er mer enn i noen andre fylker i landet.

– En kultur

Hovedutvalgsleder for utdanning i Finnmark, SVs Johnny Ingebrigtsen, var til stede i Alta for å få en innføring i skoletallene.

– Grunnskolelærerne i Finnmark er litt snillere enn grunnskolelærerne litt lengre sør i landet, erkjenner han.

– Det tror jeg er en kultur som ikke kan endres over måneder eller noen få år. Men at det må være gjenstand for å harmonisere det mer med virkeligheten, må vi sette oss som et mål.

Skolerapport

Opplæringssjef i Finnmark fylkeskommune Lisbeth Sandtrøen mener differansen mellom standpunkt og eksamen ikke bør være for stor.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Noe må dere som politikere kunne gjøre med det du kaller en kultur?

– Å endre på kultur og holdninger, er det som tar lengst tid. Det kan man ikke vedta politisk. Men det vi kan vedta politisk og gjøre endringer på, skal vi se til, sier Ingebrigtsen.

– Bør ikke være slik

I samtlige fylker får elever lavere eksamenskarakter enn standpunktkarakterer.

Opplæringssjef i Finnmark fylkeskommune Lisbeth Sandtrøen reagerer slik på at Finnmark likevel har størst differanse mellom eksamen og standpunkt:

– På eksamen kan det være pluss og minus. Har man en god dag, kan det hende man løfter seg mye, og har man en dårlig dag, så kan man ramle litt ned på eksamensdagen. Men det bør ikke være for stor differanse mellom standpunktkarakter i et fag og eksamenskarakter – hverken opp eller ned.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Vilde Kristine Malmo på Nordnytt

Se kveldens Nordnytt med Vilde Kristine Malmo

Se kveldens Nordnytt med Vilde Kristine Malmo