Åpner for kommunesammenslåing

6 av 10 ordførere og rådmenn i Finnmark er positive til kommunesammenslåing.

Marit Helen Pedersen

Regiondirektør Marit Helene Pedersen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er overrasket over at det er så mange ordførere i Finnmark som er positive til kommunesammenslåing.

Foto: NHO

Hele 63 prosent av ordførerne og rådmennene i Finnmark sier at de ser fordeler ved kommunesammenslåing. På landsbasis er tallet noe høyere – 75,1 prosent.

I Finnmark viser undersøkelsen at ordførerne er mer positve enn rådmennene, med henholdsvis 70 prosent og 56 prosent.

Overrasket

Det overrasker regiondirektør Marit Helene Pedersen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

– Ja, vi er positivt overrasket over resultatene i denne undersøkelsen. Ordførerene i Finnmark er jo faktisk mer positive til sammenslåing enn det som er landsgjennomsnittet.

– Vi trodde jo det at stemningen for kommunesammenslåing i Finnmark var noe mere laber enn dette, sier Pedersen.

– Vi vil ha billigere tjenester

Det er Perduco analyse som har gjennomført kommuneundersøkelsen på vegne av NHO. Ordførere og rådmenn i hele Norge har blitt spurt om kommunesammenslåing og konkurranseutsetting.

– NHOs agenda er at de ønsker en rasjonell offentlig sektor, som koster mindre og gir bedre tjenester, sier Pedersen.

I Finnmark er 15 av 19 kommuner reprensentert, og 10 ordførere og 9 rådmenn er intervjuet.

Kautokeino + Nordreisa = sant?

klemet Erland Hætta

Ordfører i Kautokeino, Klemet Erland Hætta, ser ingen grunn til at kommunene ikke skal kunne slå seg sammen på tvers av fylkesgrensene.

Foto: Thor Thrane / NRK

Flere av disse var tilstede på et KS-seminar i Alta onsdag. Der var det få som «sto fram» og innrømmet at de var positive til sammenslåing.

– Er svarprosenten høy fordi man tenker at andre kommuner kan slå seg sammen, og ikke ens egen, foreslår Vardø-ordfører Rolf einar Mortensen.

Ordfører i Kautokeino Klemet Erland Hætta er generelt sett åpen for kommunesammenslåing, men mener at man ikke nødvendigvis trenger å begynne i Finnmark.

– Dessuten er man så opptatt av grenser. Vi i Kautokeino kunne jo like gjerne slått oss sammen med Nordreisa. Men det er litt tabubelagt. Men for oss kan det være mer naturlig å samarbeide den veien enn andre veier.

Langt færre kommuner i Finnmark om 15 år

Ordfører i Hammerfest Alf E. Jakobsen tror kommunekartet i Finnmark vil være helt anerledes om 15-20 år. Men han har ikke hastverk med å få slått sammen kommunene.

– Jeg ser både alternativer i øst- og i vestfylket. Men skal det ha noen effekt så må både store og små kommuner slå seg sammen. Det nytter ikke å slå sammen mange små kommuner som kanskje allerede fra før er sårbare, sier Jakobsen.