Politisjef og ordfører i krangel om etterretning 

På grensa til Russland er det sterk uenighet mellom politimesteren og ordføreren om norsk etterretning og forholdet til Russland.

Statsminister på Storskog grensestasjon

Ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen, synes det er spesielt at politimesteren i Finnmark. Ellen Katrine Hætta, går hardt ut mot han i et leserinnlegg. Dette bildet er tatt i forbindelse med et besøk fra statsministeren på grensestasjonen ved Storskog.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

I de nye trusselvurderingene ble Russland pekt ut som en alvorlig trussel mot Norge og norske interesser av både den norske militære utenlandsetterretningen (E-tjenesten) og PST.

Til avisa Klassekampen uttalte etterretningssjefen, Morten Haga Lunde, at Russland forsøker å forsterke motsetninger mellom nordlige og sørlige deler av landet – mellom Oslo og distriktene.

Sjef for Etterretningstjenesten Morten Haga Lunde

Sjef for Etterretningstjenesten Morten Haga Lunde sine uttalelser i Oslo Militære Samfund får ordføreren i Sør-Varanger til å reagere.

Foto: Ole Berg-Rusten

Dette fikk grenseordfører i Sør-Varanger, Rune Rafelsen til å føle seg mistenkeliggjort.

– Det er et farlig utsagn, og det tar jeg avstand fra, sier Rafaelsen til NRK.

Kommunen har de siste årene vært sterkt berørt av arrestasjonen og spiondommen i Moskva mot kirkenesmannen Frode Berg. Nylig anla også firmaet Ølen Betong en rettssak mot norsk etterretning.

Særlig i Frode Berg-saken har ordfører Rune Rafaelsen (Ap) vært kritisk til hvordan etterretningstjenesten skal ha gått fram overfor sivilisten Berg.

Men nå reagerer politimesteren i Finnmark og advarer mot å være naiv.

Advarer mot å være naiv

– Ja, jeg synes det er uskjønnsomt å ikke ta innover oss de faglige vurderingene som etterretningstjenesten kommer med. Selv om de sitter langt sørpå så betyr jo ikke det at de er totalt frakoblet det som skjer her i Finnmark og den nærheten vi har til Russland. Vi må forholde oss til de faglige vurderingene de kommer med, sier Ellen Katrine Hætta.

Politimester Ellen Katrine Hætta

Politimesteren i Finnmark, Ellen Katrine Hætta, har skrevet et leserinnlegg der hun nevner Rafaelsens uttalelser i Klassekampen.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Hun advarer samtidig mot at noen driver en «privat» utenrikspolitikk som er i utakt med nasjonens.

Har blitt kontaktet av PST

Selv har Rafaelsen reist i Russland i 40 år og har jevnlige møter med PST hjemme i Kirkenes. Han avviser at han av den grunn driver på med noen «privat» utenrikspolitikk.  

– Jeg er for et utvidet demokrati og hvis politimesteren ser på det som sin oppgave å angripe ordføreren i Sør-Varanger så må hun gjerne gjøre det, for jeg tar ikke skade av det, sier ordføreren.

Rune Rafaelsen

Sør-Varanger-ordfører Rune Rafaelsen er kritisk til et utsagn fra sjefen i E-tjenesten. Han mener det bidrar til splid mellom nord og sør.

Foto: Arild Sandsvik

I et debattinnlegg i iFinnmark henviser Hætta til Ølen Betong-dommen i Oslo tingrett nylig. Der pekte retten på at russisk etterretning skal ha «nokså god kontroll i Kirkenes-området» – ordførerens hjemby.

Også Frode Berg har fortalt det samme. Derfor mener tingretten at PST må og skal holde kontakt med personer som bor og ferdes på grensa.

Rafaelsen mener på sin side at det er all grunn til å være kritisk til det norsk etterretning driver med. Han er blitt kontaktet av folk i kommunen med kontakter i Russland som er fortvilte over å ha blitt kontaktet av PST.

Til tross for uenigheten deler politimesteren ordførerens syn på viktigheten av folk til folk-samarbeidet på tvers av grensa.

– Det er ikke noen motsetning her. Vi kan gjøre begge deler. Vi skal selvfølgelig fortsette med vårt samarbeid, både jeg, Rune Rafaelsen og alle andre. Men det betyr ikke at vi er mistenkeliggjort på noen måte, sier Hætta.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein