Hopp til innhold

Stor uenighet om statsforvalterne: – Det siste vi trenger er flere oppgaver og mer byråkrati

Politikerne er sterkt uenig i hva som skal skje med statsforvalterne når fylkeskommunene deles opp igjen. Politisk kommentator tror saken blir vanskelig å løse for regjeringen.

Kristian Eilertsen

Kristian Eilertsen i Frp mener Norge har viktigere ting å bruke pengene på enn å gjeninnføre alle statsforvalterne.

Foto: NRK

Neste år splittes flere av storfylkene opp igjen. Hva som da skjer med statsforvalterne er nå sendt ut på høring.

Ordfører i Vadsø kommune i Finnmark, Wenche Pedersen (Ap), er klar på at det bør bli to statsforvaltere når fylket deles opp.

– Det handler om nærhet til kommunene. Når fylkeskommunene deles opp, er det helt naturlig at Statsforvalteren gjør det samme.

Frps førstekandidat til fylkestinget i Troms, Kristian Eilertsen, mener derimot at man bør fortsette med bare en statsforvalter.

Det siste vi trenger nå er å lage flere oppgaver og mer byråkrati, sier han.

Eilertsen mener det finnes mer fornuftige ting å bruke pengene på, og viser til NRKs avsløringer om tilstanden i norsk eldreomsorg.

– Det er det vi bør bruke pengene på, og ikke retrettstillinger for avgåtte stortingspolitiker, sier han.

Han mener folk flest ikke har behov for å møte Statsforvalteren i det daglige, og at det har fungert godt med kun en statsforvalter i Troms og Finnmark.

Det er i ytterst få tilfeller at man har behov for å være i kontakt med Statsforvalteren. De tilbakemeldingene vi har fått er at de sammenslåtte har fungert veldig godt, og at de fungerer stadig bedre, sier Eilertsen.

Søndag var de gjest i Helgemorgen.

Wenche Pedersen, ordfører i Vadsø kommune.

Ordfører i Vadsø kommune, Wenche Pedersen (Ap), er klar på at man bør ha en statsforvalter i hvert fylke.

Foto: Sidsel Vik / NRK

– Vi har langt viktigere oppgaver å ta tak i Norge i dag

Pedersen mener derimot at sammenslåingen ikke var spesielt vellykket, og at det er viktig at Statsforvalteren sitter nært når det for eksempel kommer til eldreomsorgen.

Hun mener også at det er viktig med en statsforvalter som sitter i Finnmark av hensyn til den sikkerhetspolitiske situasjonen.

Det får hun støtte i fra Eilertsen, men han mener at man også får det med kun en statsforvalter. Det begrunner han med at Statsforvalteren i dag har kontor både i Tromsø og Vadsø.

– Det vil ikke bli mer nærhet dersom du oppretter enda en statsforvalter, for det er de samme saksbehandlerne som vil sitte på samme sted som de sitter i dag, sier han.

– Den eneste forskjellen er at du får en til byråkrat som heter statsforvalter og har den tittelen. Vi har langt viktigere oppgaver å ta tak i Norge i dag.

Det er ikke Pedersen enig i.

– Ingen skal si meg at det ikke har noen betydning for ansatte hvor ledelsen sitter, sier hun og viser til problemer med rekrutteringen i Finnmark, sier hun.

– Da er det veldig enkelt for en sammenslått enhet å tenke at hvis det er lettere å få jurister i Tromsø enn i Vadsø, så lar vi dem heller bli der.

Pedersen er også klar på at det er Staten som må ta regninga, dersom statsforvalterne skal følge den nye fylkesinndelinga.

– Staten har gjort en tabbe. Og når politikerne har dummet seg ut så må man rette opp i det. Denne regjeringen har lovet å rydde opp, og det forventer jeg at de gjør, sier hun.

Les også Oppløsinga av storfylket sender Finnmark ut i økonomiske vansker

Lilli Onseid er elevrådsleder Vardø videregående skole. Vardø hadde 1897 innbyggere ved siste telling og Onseid frykter for byens fremtid dersom skolen legges ned.

– Et veldig kraftig press

Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, viser til at Direktoratet for økonomistyring anbefaler at statsforvalterne ikke skal følge fylkesgrensene.

Likevel tror han det blir vanskelig å få til for regjeringen.

– Når de først har reversert fylkeskommunene, så ser vi jo også at det er et veldig sterkt press. Ikke minst fra Sp, i Vestfold og Telemark, hvor fylkesordfører Terje Riis Johansen var ute denne uken og sa at de må ha hver sin statsforvalter, sier han.

– Og vi har også sett det i Troms og Finnmark der Sp var ute med en veldig tydelig beskjed til Sigbjørn Gjelsvik om at her må vi få tilbake to statsforvaltere, en i Finnmark og en i Troms.

Han mener vadsøordføreren har et godt poeng med en egen representant i Finnmark, gitt dagens sikkerhetspolitiske situasjon. Han tror riktignok de to regjeringspartiene er delte i hvor viktig denne saken er.

– Hvis man ser på Troms Arbeiderparti så har de nok litt posttraumatisk stress etter den brutale bataljen om fylkeskommunen i Troms og Finnmark. Så man har nok ligget litt lavt i denne saken, sier han.

– Men i Senterpartiet er det et veldig kraftig press nå for å få to separate statsforvalterembeter.

Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys.

Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, tror det blir vanskelig for regjeringen å ikke la statsforvalterne følge med på lasset når fylkeskommunen deles opp.

Foto: Nordlys

Tror det blir motstand i sør

Ansvarlig redaktør i Altaposten, Rolf Edmund Lund, trekker frem at det er delte meninger i Finnmark.

– Jeg tror det handler litt om det samme som med fylkesgrensene. Man er først og fremst opptatt av det servicetilbudet som blir levert. At man har gode tjenester rett og slett, og at det ikke er arbeidsplasser som skal være avgjørende.

Han opplever samtidig at det har fungert godt med en statsforvalter for Troms og Finnmark.

– Jeg har ikke laget noen spørreundersøkelse, men de næringslivsfolkene og andre på andre plan i samfunnet som jeg har snakket med er veldig klar på at det fungerer veldig, veldig mye bedre nå.

Fjellheim i Nordlys trekker også fram at særlig små kommuner i Finnmark, med få innbyggere, har fått tilført viktig kunnskap og kompetanse gjennom sammenslåinga av statsforvalterembetet.

– Det er jo et argument for å beholde strukturen slik den er i dag, sier han

Men han tror det vil bli vanskelig å gjennomføre i alle fylkeskommunene.

– Det er vanskelig også å se for seg at de store, folketunge fylkeskommunene i Sør-Norge skal akseptere å ikke ha sin egen statsforvalter når fylkene blir selvstendig igjen. Og da tror jeg det er logisk at det samme måtte skje også i Troms og Finnmark.

Les også Folkemeningen har snudd: Feil å splitte opp fylker

Elever på Skogmo Videregående skole.