Ransaket fiskebruk mistenkt for ulovlig innkreving av penger

Fiskeindustribedriften Tufjordbruket i Måsøy og moderbedriften Fjordlaks i Ålesund er mistenkt for ulovlig innkreving av penger fra fiskere som har levert fisk.

Ransaket fiskebruk

Det var i forrige uke at politiet kom på uventet besøk i Måsøy og Ålesund og ransaket de to fiskeindustribedriftene. Målet var å sikre bevis i saken, og politiet fikk bistand fra Kystvakta, Fiskeridirektoratet og Norges Råfisklag.

– Vi hadde fått en anmeldelse fra råfisklaget om at tufjordbruket tok seg betalt i forbindelse med sløying ved kjøp og mottak av rund torsk. Det er det ikke anledning til i henhold til regelverket, sier Thomas E. Darell, fungerende påtaleleder, Vest-Finnmark politidistrikt.

Bedriften skal ha krevd betalingen for sløyingen etter at handelen med fiskerne var avsluttet.

Er uenig med Råfisklaget

Anders Pedersen, Fjordlaks

Anders Pedersen, Fjordlaks/Tufjordbruket.

Foto: Tor Sivertstøl / NRK

Råfisklaget mener at Fjordlaks og Tufjordbruket har tjent fire millioner kroner på ulovlig vis på denne innkrevingen fra fiskerne.

Eieren i bedriften er uenig i at det de har gjort er ulovlig.

– Om det er slik at man ikke skal få være uenige med Råfisklaget er det bare å slutte med all fiskeproduksjon. Om Råfisklaget mener vi ikke har lov til å ta godtgjørelse for å sløye fisken for fiskerne, så får tingretten avgjøre det, sier Anders Pedersen, eier Fjordlaks/Tufjordbruket.

– Hvordan opplevdes det å få politiet på døra?

– Det var helt forferdelig, og vi stiller oss undrende til politi og påtalemyndigheters ressursbruk i denne saken, sier Pedersen.

Sunnmøre politidistrikt bisto under ransakingen i Ålesund. I en pressemelding skriver de:

«Det ble ikke foretatt vitneavhør i Ålesund, som det fremgår i enkelte media. Besøket på hovedadressen til Tufjordbruket AS i Ålesund ble gjennomført mandag 5. mai. Dokumentene ble oversendt til Vestfinnmark politidistrikt som håndterer saken.»