Hopp til innhold

Politiet i Finnmark trapper opp kontroll av turister

Europeiske turister kan ta seg inn i Finnmark og Norge via flere grenseoverganger da de ikke alltid er bevoktet. Nå varsler politiet økt kontroll av utenlandske kjøretøy, og populære turistmål.

Nordkapp

Utenlandske turister er ivrige etter å komme seg til populære attraksjoner rundt om i landet. Noen trosser innreiserestriksjoner og kommer seg over grensa uten kontroll.

Foto: Atle Markeng / NRK

Flere turister i Finnmark har denne uka blitt midlertidig bortvist fra Norge. Felles for sakene er at turistene for øyeblikket ikke har gyldig oppholdstillatelse på grunn av korona-restriksjonene.

Fram til 15. juli er det i utgangspunktet kun innbyggere fra Danmark, Finland, Island, Færøyene og Grønland som kan reise inn til Norge. Likevel har politiet i Finnmark bortvist både tyske og nederlandske turister de siste dagene.

Derfor vil politiet nå øke kontroller av utlendinger på steder som er attraktive for turister. Dette kan for eksempel være på Nordkapp eller steder der fisketurisme er populært.

– Vi opplever ikke en veldig stor pågang av utenlandske kjøretøy og reisende i Finnmark, men vi opplever at man er litt bekymra for situasjonen i takt med at man gradvis åpner for større trafikk over grensa, sier Lise Flø, leder for utlending, forvaltning og sivil rettspleie hos politiet i Finnmark.

Lise Flø, leder for utlending, forvaltning og sivil rettspleie hos politiet i Finnmark.

Lise Flø, leder for utlending, forvaltning og sivil rettspleie hos politiet i Finnmark.

Foto: Politiet

Har ikke kontroll på grensa hele døgnet

Turistene som de siste dagene har blitt bortvist kan ha kommet inn i Finnmark via grensepasseringene til Finland, som ikke er døgnbemannet.

Onsdag ettermiddag ble to utenlandske turister bortvist fra Tana fordi de ikke hadde lovlig opphold i landet.

Ifølge norsk politi fokuserer finske grensemyndigheter på overgangene til Sverige, og ikke langs sjøgrensa til de baltiske landene.

– Det vil være mulig for tyske borgere og andre å ta seg inn til Finland den veien, sier Lise Flø.

Karigasniemi - en av flere grenseoverganger mellom Norge og Finland.

Den norsk-finske grensa i Karigasniemi.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Så lenge grensa mellom Norge og Finland er åpen, kan ikke politiet garantere at enkelte turister tar seg inn i Finnmark uten å bli stoppet i kontroll.

– En totalgaranti kan ingen gi. Det er så mange unntak og muligheter. Folk kan komme seg inn i landet andre steder og ta seg lovlig inn i Finnmark over fylkesgrensa, sier Flø.

Hun understreker at det er mange utlendinger som faller inn under unntaksbestemmelsene og dermed har lov til å komme inn i landet.

– Det er viktig å huske at selv om man ser en utenlandsk bil betyr ikke det at de er her ulovlig.

Heller ikke politiet i Nordland kan garantere at de er til stede ved grensa til Sverige hele døgnet.

– Vi har dog et tett samarbeid med Tollvesenet som gir oss tilbakemelding dersom trafikkmønsteret over grensa endrer seg. I så fall vil våre grensekontroller bli justert, sier politimester i Nordland politidistrikt, Heidi Kløkstad.

Politiet i Troms vil verken bekrefte eller avkrefte at de er til stede ved grensa 24 timer i døgnet.

Bortvisning betyr ikke utestengelse

Bortvisning fra landet skjer etter en individuell vurdering dersom politiet anser det som nødvendig. Fungerende beredskapsdirektør Jørn Schjelderup i Politidirektoratet sier til NRK at bortvisning kan finne sted ved grenseovergangene, men også etter at man har kommet inn i landet.

Jørn Schjelderup

Fungerende beredskapsdirektør i Politidirektoratet Jørn Schjelderup oppfordrer alle til å være sitt ansvar bevisst og følge myndighetenes råd.

Foto: Politidirektoratet

– Politiet vil kunne vurdere å gripe inn i tilfeller hvor det kan være en alvorlig smittefare, men politiet skal fortsatt bruke mest mulig av sine ressurser på å forebygge og bekjempe annen alvorlig kriminalitet. Slik situasjonen er nå, mener vi dette er den beste prioriteringen i bruken av politiets ressurser, sier Schjelderup.

De som blir bortvist fra Norge og må reise ut av landet, kan komme tilbake ved en senere anledning. Men hvis reisende blir bortvist gjentatte ganger, kan de bli bortvist slik at de ikke kan komme tilbake igjen.

– De fleste reiser ut frivillig og tilpasser seg politiets råd og retningslinjer. Vi opplever det som lite konfliktfylt med det regelverket som vi har, sier Lise Flø.