Politiet avviser påstander om at asylmottak gir mer kriminalitet

Politiet opplever ikke mer kriminalitet med asylsøkere enn for den øvrige befolkningen.

Fungerende lensmann i Kautokeino Øyvind Lorentzen.

Regionlensmann i Alta, Øyvind Lorentzen, har ikke negative erfaringer med asylsøkere som kommer til kommunen.

Foto: Johan Mathis Gaup

Debatten om etableringen av et asylmottak det gamle Nordlys hotell i bydelen Bossekop i Alta har skapt sterke fronter. Rut Olsen fra Kystpartiet er skeptisk, og har vist til at politiet hevder at det er mer kriminalitet og voldtekter med ikke-vestlig innvandring.

Lensmann Øyvind Lorentzen i Alta kjenner seg ikke igjen i Olsens beskrivelser.

– Vi har ikke flere oppdrag eller hendelser knyttet til dem enn befolkningen ellers, sier lensmannen.

Det er Hero Norge som ønsker å etablere et asylmottak i Bossekop. Selskapet har allerede asylmottak i Alta, men har hittil valgt å spre asylsøkerne i leide boliger rundt omkring i byen. Alta-lensmannen sier samarbeidet med mottakssenteret er godt.

– Vi opplever god dialog med asylmottaket, og har jevnlige samarbeidsmøter for å diskutere ulike problemstillinger. Min erfaring er at de er i forkant av situasjoner og håndterer det fint, sier Lorentzen.

Tor Brekke

Tor Brekke.

Foto: Alf Vidar Snæland

– Blir bedre drift

Administrerende direktør for Hero Norge, Tor Brekke, stiller seg også uforstående til Rut Olsens påstander.

– Det er en ubegrunnet frykt. Asylmottak fører med seg lite bråk og uro, og fungerer godt i forhold til nabolag og lokalsamfunn, sier han.

Årsaken til at Hero ønsker å opprette et senter i Bossekop er at dagens struktur med spredte boliger er for desentralisert. Hero ønsker å ha en variasjon av både desentralisert og sentralisert mottak i kommunen, sier Brekke.

– Vi vil samle noen flere på et sted i forhold til drift, og for de ansatte er det bedre å treffe beboere uten å måtte reise rundt. For beboere er det også en fordel å være samlet flere på én plass, sier han.

Allerede aktivitet i Bossekop

Regionsjef i Hero Norge, Vidar Torheim, understreker at et nytt mottakssenter i Bossekop ikke vil føre til at de tar imot flere asylsøkere til kommunen.

– De som skal bo på tidligere Nordlys hotell bor allerede i Alta i dag, opplyser han.

Torheim mener at en etablering av et asylmottak i Bossekop ikke vil føre til økt aktivitet av asylsøkere i bydelen.

– Alta mottakssenter har allerede hovedkontoret sitt i Bossekop og aktivitetssenteret til beboerne er der. Alle samler seg der allerede, så dét vil det ikke bli forandringer på, hevder Torheim.

Asylmottak

Det er tidligere Nordlys hotell som ønskes som nytt asylmottak.

Foto: André Bendixen/NRK

Står på sitt

I en kronikk i Altaposten tar Rut Olsen selvkritikk for at hennes uttalelser kan ha vært stigmatiserende. Likevel fastholder hun at det beste er spredt bosetting av asylsøkere.

– Jeg er ikke overrasket over at politiet i Alta sier at dem ikke har hatt problemer, for det hadde jeg ikke trodd heller. Vi har aldri hatt nevneverdige problemer i Alta. Grunnen til dét tror jeg er fordi vi faktisk har hatt spredt bosetting, og det er det jeg ønsker vi skal ha, sier Olsen til NRK.

Hun fastholder påstandene om at ikke-vestlige står bak størsteparten av krim- og voldtektssaker, og viser igjen til politiet.

– Det norske folk er opplyst i media. Det er bare å google og se tilbake på medieoppslag, rapporter og alt sammen. Det er ut ifra det, og ikke meg selv, at det danner seg skepsis, sier hun.

Gode erfaringer

Arnold Nilsen, lensmann i Lenvik

Arnold Nilsen.

Foto: Arild Moe

I sentrum av Finnsnes i Lenvik kommune driver Hero Norge et mottakssenter for asylsøkere i samme størrelsesorden som den som planlegges i Alta. Lensmann i kommunen, Arnold Nilsen, har bare gode erfaringer.

– Kortversjonen etter mottaksdrift i ti år er gode erfaringer. Over tid har det gått godt, og operatøren har gjort en god jobb, mener han.

Nilsen mener samarbeidet og dialogen med mottaket styrkes av at det ligger i sentrum av Finnsnes, og ikke desentralisert. Han betegner også samarbeidet med Hero som godt.

– Vi har hatt et godt samarbeid hele veien, og i den grad det har vært problemer, så har det blitt tatt godt tak i, sier lensmannen.