Hopp til innhold

Planlegger markering av første kven i Skjervøy

I Skjervøy er det i dag satt ned en arbeidsgruppe som skal finne ut hvordan kommunen skal markere at det i år er 500 år siden første kven blei registrert som skattebetaler i kommunen. I 1522 ble Nils Kven registrert som skattebetaler i Skjervøy Sogn.

Ordfører i Skjervøy, Ørjan Albrigtsen, sier det er et bra tiltak for å markere vår flerkulturelle bakgrunn. – Vår kulturarv og våre røtter blir viktigere og viktigere, sier han.

Initiativet kom fra tre utflyttede kvener. Unni Huru, Beate Adolfsen og Herulf Johansen. Arbeidsgruppas mål, der også Norske kveners forbund er med, er å få til en markering før året er omme.

Møte i Skjervøy vedr. markering Nils Kven 500 år.
Foto: Skjervøy kommune