Hopp til innhold

Penger til fastlegeordningen

Regjeringen vil bruke 15,6 millioner kroner for å øke rekrutteringen til fastlegeordningen i Nord-Norge. Blant virkemidlene er en fastlønnsordning for leger under utdanning. Det skal også bli enklere å kombinere utdanning med privat praksis.