På vei ut av samarbeidsutvalg

Arbeiderpartiet i Troms og Nordland står steilt i mot hverandre i Landsdelsutvalget for Nord-Norge.

Video 1110b4e4-9602-4474-b5fe-b85f0ba618fc.jpg

Brudd i Ap

Nå har Troms fylkeskommune varslet at fylket kan trekke seg ut av landsdelsutvalget for landets fire nordligste fylker. Dette kan skje allerede ved nyttår.

Selv om de hører til det samme partiet, klarer ikke arbeiderpartiet i Troms og Finnmark å samarbeide i utvalget.

– Odd Eriksen sier at det er viktigere for dem å satse sørover til Nord-Trøndelag, enn nordover mot Troms, sier fylkesrådslederen i Troms Ap, Pia Svendsgaard.

Stridsspørsmål

Odd Eriksen, fylkesrådsleder i Ap i Nordland, mener på sin side at det ikke er noen strid mellom de to fylkespartiene, selv om det kan se sånn ut.

Plasseringen av kampflybasen, og valget av oljehovedstad i nord, er blant spørsmålene som får de to partitoppene til å glemme partilojalitet og felles plattform, og heller kjempe for sin egen region.

Finnmark i midten

NRKs kommentator Skjalg Fjellheim mener at striden i tillegg til å være en del av den langvarige maktkampen mellom Nordland og Troms, også handler om dårlig personkjemi mellom de to fylkesrådslederne.

– Tromsø er ikke lenger den opplagte hovedstaden i Nord. Bodø har blant annet provosert ved å satse på å bli oljehovedstad i nord, sier Fjellheim.

Finnmark føler seg nå i en mellomposisjon mellom Nordland og Troms.

– Hadde man hatt et felles utgangspunkt og støttet hverandre i de forkjellige sakene hadde det vært mer til nytte for landsdelen enn slik det utvikler seg nå, sier fylkesråd for næring i Finnmark, Roger Hansen.

Han mener Nord-Norge burde tale med en stemme.