Kommune får fritak fra streiken: – Én lege ut i streik lammer hele legevaktordningen

Flere små kommuner har søkt om å bli fritatt fra legestreiken. Blant disse øysamfunnet Hasvik, som hadde stått igjen med én vikarlege ved streik. Illustrerende for hvorfor man streiker, mener Legeforeningen.

Hasvik kirke

Øykommunen Hasvik, uten veiforbindelse, slipper legestreik.

Foto: Allan Klo / NRK

Legeforeningen har varslet en opptrapping av streiken neste uke. Øykommunen Hasvik i Finnmark var en av sju småkommuner som ville blitt berørt, men nå slipper de, etter å ha søkt Legeforeningen om dispensasjon.

– Av alle de kommunene som vi har tatt ut i streik, så var Hasvik den mest sårbare, forklarer president i Legeforeningen Marit Hermansen.

Hasvik har for tiden to fastleger og en vikarlege i turnus – det var en av fastlegene som skulle ut i streik. Men da den andre fastlegen avvikler ferie for tiden, ville øysamfunnet i praksis kun stått igjen med én vikarlege.

– Én lege ut i streik lammer hele legevaktordningen her. Denne saken er veldig illustrerende for hvor skjør legevaktorganiseringen er.

Målet med streiken å sette søkelyset på arbeidssituasjonen for legene i distriktskommuner.

Sørvær

Tidvis har legene i Havik jobbet i mer enn to uker i strekk.

Foto: Allan Klo / NRK

Jobbet 16 døgn i strekk

Situasjonen for leger i distriktskommunene er at de i tillegg til full arbeidstid, må dele vaktordningen på kveld, natt og helg. Om det er få leger, blir belastningen for hver enkelt lege stor.

I Hasvik har tidvis lege Maya Lund vært den eneste legen tilgjengelig.

– Det lengste jeg har jobbet og vært alene som lege på øya, det var 16 døgn.

Legene er unntatt arbeidsmiljøloven, som vil si at arbeidsgiver bestemmer hvor mye de skal jobbe. De har ifølge Legeforeningen ingen muligheter til å si nei når de mener at de har jobbet for mye.

Maya Lund

Maya Lund jobber som fastlege i Hasvik kommune. Hun forteller om en tidvis svært stor arbeidsbelastning.

Foto: Privat

Lund forteller om en uforutsigbar hverdag, når legevaktordningen kommer i tillegg til fastlegejobben.

– Vi er jo få leger for å dekke opp både dag- og nattevakter. Den legen som har nattevakt, må også ha vanlig legepraksis på dagtid, samt ha en legevaktfunksjon på dagtid.

– Vi har ingen mulighet til å planlegge, eller ha en forutsigbarhet i livene våre. Vi vet knapt hvilke vakter vi skal ha om to uker. Det finnes ingen vaktplan hos oss, sier Lund.

Ordfører i Hasvik Eva Husby mener det tilhører sjeldenhetene at belastningen blir så stor som Lund beskriver.

– Det er ikke den normale situasjonen. Når vi har full legedekning, så er det forutsigbart. Men det viser sårbarheten hvis en av legene ikke er til stede.

– Vanskelig situasjon med korona og stengt sykehus

Husby forteller at kommunen jobber med å få tre fast ansatte leger på øya, og ikke bare to, slik situasjonen er nå. Ordføreren sier hun er svært lettet over at de slipper legestreik.

– Jeg er utrolig lettet og glad. Det har vært så ille at vi nesten ikke har turt å tenke på konsekvensene dersom vi ikke hadde fått fritak, sier Husby.

Eva Husby

Ordfører i Hasvik Eva Husby sier hun er lettet og glad for at de slipper legestreik i kommunen.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Hun legger til at situasjonen de siste ukene har vært ekstra prekær på grunn av koronasmitte i kommunen, i tillegg til at det nærmeste sykehuset, Hammerfest sykehus, er stengt.

Legeforeningen mener på generelt grunnlag at kommunene ikke tar sitt ansvar som arbeidsgivere på alvor, og at streik er siste mulighet for å bli hørt.

Hasvik er ikke den eneste kommunen som har søkt om å få slippe.

– Vi får dispensasjonssøknader fortløpende. Vi innvilger noen, og avslår noen, sier president Marit Hermansen.

Marit Hermansen

– Av alle de kommunene som vi har tatt ut i streik, så var Hasvik den mest sårbare, forklarer president i Legeforeningen Marit Hermansen.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK