Hopp til innhold

Oversvømmelser og stengte veier – men nå skal flommen avta

Flommen har skadd Garrajohka bru ved Eiby i Alta. Veien mellom Alta og Kautokeino er stengt, noe som fører til at trafikanter får en betydelig omvei via Lakselv. I Nordreisa passerte elva grensa for 50-årsflom.

Flomskader, Garrejohka bru ved Eiby

Vannstanden ved Garrajohka bru er nå så høy at Statens Vegvesen har stengt veien for trafikk frem til mandag klokken 10:00.

Foto: Julie Groseth / NRK

Skader på Garrajohka bru i Eiby

Flommen har forårsaket betydelige skader på brufundamentet.

Foto: Julie Groseth / NRK

De store vannmassene har påført fundamentene på brua så stor skade at Statens Vegvesen har valgt å stenge E45 for trafikk. Brua over Garrajohka ble bygd så sent som i 2010, da nettopp flom var det som satte den gamle brua ut av spill.

– Vi gjør en ny vurdering mandag klokken 10:00, sier Lars Nordås ved Statens veitrafikksentral Nord.

Garrejohka bru ligger om lag 14 kilometer sør for Alta sentrum.

Befaring

I formiddag hadde Statens Vegvesen befaring på stedet. Brua er påført store skader, forteller bruforvalter og overingeniør Frode Lyng Hansen i Statens Vegvesen.

– Akkurat nå ser vi at overgangen fra bru til land er gravd ut under flomtoppen i natt. Brua har ingen støtte, og vi risikerer at veien faller sammen. Det er fire-fem meter av veien som mangler støtte, sier han.

Frode Lyng Hansen, Statens Vegvesen

Frode Lyng Hansen, overingeniør og bruforvalter ved Statens Vegvesen.

Foto: Julie Groseth / NRK

– Hvor alvorlig er dette?

– Det er jo alvorlig på grunn av at dette er veien inn mot Alta for de som kommer over vidda. Nå må reisende kjøre via Karasjok og Lakselv, en betydelig omvei, sier Hansen.

Omveien er på omlag 370 kilometer.

Oversvømmelse flere steder

I Nordreisa er Gården Vangen blant de som ligger nærmest Reisaelva. Bonde Henry Vangen forteller at de har fått vann inn i kjelleren. Heldigvis ble potetene båret ut før flommen kom.

– Vi har klart å holde vannet unna bjelkelaget på huset ved hjelp av vannpumper, så vi har ikke fått noen skader på huset. Når det gjelder terrenget må vi vente noen dager for å se, sier Vangen.

  • SE VIDEO:

Klokka tre natt til søndag nådde Reisaelva sitt toppunkt på 5,65 meter som er over nivået for 50-årsflom. Men siden klokka fire har vannstanden sunket.

– Det store regnværet har passert Troms og Finnmark. Fremover skal det være kjølig, så det er ventet at vannføringen skal avta, sier flomvakt Tuomo Saloranta i NVE.

Henry Vangen ved Vangen gård i Nordreisa

Bonde Henry Vangen viser hvor høyt vannet har vært i løpet av natten. Nå er vannstanden på vei ned.

Foto: Oda Viken / NRK

Forventer moderate skader

I Nordreisa har kommunen hatt folk ute til sent på natt for å sjekke veier og annen kritisk infrastruktur.

– Vannstanden er enda veldig høy. Minst tre kommunale veier er oversvømt, og vi vet også at private og fylkeskommunale veier har hatt vann på veien, sier ordfører Hilde Nyvoll.

Oversvømmelser ved gården Vangen i Nordreisa.

Ved gården Vangen i Reisadalen kom vannmengdene faretruende nært husveggen.

Foto: Henry Vangen

Ordføreren er spent på hvordan flommen har rammet.

– Vi har ikke fått melding om skader, men forventer moderate skader på på gulv og plattinger på hytter, sier Nyvoll.

  • SE VIDEO:
    Flere jorder og hytteområder står under vann.

    Flere jorder og hytteområder står under vann i Reisadalen. Foto: Linda Tørfoss.

Veier stengt

Flere elver har gått over sine bredder i Troms og Finnmark. Jorder står under vann, veier er stengt, og det er redusert fremkommelighet.

På E6 i Kåfjord er det redusert fremkommelighet ved Larsbergtunnelen på grunn av oversvømmelse og jordras. Vegvesenet overvåker området og ber folk om å kjøre forsiktig.

For deler av Troms og Finnmark er det fortsatt farenivå oransje for flom, som er det nest høyeste farenivået.

Bru Badderen skadet av flom

Lørdag ble en gammel bru ved E6 i Kvænangen tatt av vannmassene.

Foto: Kurt Solheim

Nyheter fra Troms og Finnmark

Her berges det amerikanske helikopterflyet som har vært strandet i seks uker: – Krevende