Hopp til innhold

Over 30.000 uten fastlege i Nord-Norge

Fastlegekrisen i Nord-Norge blir bare verre. Selv større kommuner som Alta, Tromsø og Mo i Rana er rammet. Arbeiderpartiet vil forhandle med Senterpartiet om mer penger til fastlegeordningen.

Randi Tennefoss

LEGEBEHOV: Sør-Varanger kommune har måttet bruke korttidsvikarer i fem av tolv legestillinger. Pasient Randi Tennefoss sier at det har vært en belastning å fortelle sin sykehistorie til stadig nye leger.

Foto: Bård Wormdal

Fastlegekrisen er størst i Nord-Norge. En undersøkelse gjort av ALIS Nord i september viser at 32.119 innbyggere Nordland, Troms og Finnmark ikke har noe tilbud om fastlege. I landet som helhet er det 125.000 uten fastlege.

Undersøkelsen viser at fastlegekapasiteten er sprengt i en av tre kommuner i Nord-Norge.

– Disse kommunene bryter loven. En kommune har plikt å tilby en fastlege til alle som ønsker det, sier prosjektleder i ALIS Nord, Svein Ragnar Steinert.

Svein Ragnar Steinert

– Stadig flere pasienter i Nord-Norge mister sin fastlege, sier prosjektleder i ALIS Nord Svein Ragnar Steinert.

Foto: ALIS-Nord

Rammer alle typer kommuner

Ifølge undersøkelsen er det aller verst i Nordland. Der har 19 av 41 kommuner sprengt kapasitet, altså nesten halvparten av kommunene i fylket. Situasjonen er ikke god i små kommuner som Bindal og Rødøy, men heller ikke i større kommuner som Vefsn og Bodø.

I Troms og Finnmark er det små kommuner som Gamvik og Kvæfjord som sliter, men heller ikke Hammerfest, Sør-Varanger eller Harstad kan ifølge undersøkelsen tilby nye innbyggere en fastlege som de er pliktig til etter loven.

– Det store bildet nå er at stadig flere pasienter mister sin fastlege. Det er viktig å sette inn tiltak raskt, sier Svein Ragnar Steinert.

Statssekretær Maria Bjerke i Helsedepartementet sier at det er satt inn tiltak.

– Vi lanserte for et år siden en handlingsplan for allmennhelsetjenesten som skulle svare på de utfordringene vi egentlig har sett over lang tid nå. Og med handlingsplanen har vi forpliktet oss til å styrke allmennhelsetjenesten med 1,6 milliarder kroner i årene framover. Og det er en historisk satsing.

– Men det er stadig flere som mister sin fastlege, hva tenker du da?

– Ja, nå er det et år siden vi lanserte handlingsplanen. Det vil ta noe tid før vi ser den hele og fulle effekten.

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke

Det er gjort en historisk satsing på allmennhelsetjenesten av dagens regjering, mener statssekretær i Helsedepartementet Maria Bjerke.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Ap og Sp vil bruke mer penger

Helsepolitisk talsperson i Senterpartiet Kjersti Toppe mener at undersøkelsen viser at fastlegeordningen holder på å svikte.

– Det var jo selve prinsippet bak innføringen av fastlegereformen at alle skulle sikres en fast lege å gå til i kommunene, og at man skulle bort fra hyppig vikarbruk. Senterpartiet mener at det trengs en større satsing på fastlegeordningen, sier Kjersti Toppe.

Kjersti Toppe

Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe vil bruke mer penger på fastlegeordningen.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Også Arbeiderpartiet vil bruke mere penger på fastlegeordningen. Helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Ingvild Kjerkol sier at partiet nå vil forhandle med Senterpartiet om det.

– Krisen i fastlegeordningen har dessverre forverret seg år for år på Høyre-regjeringens vakt. Den nye regjeringen må snu den negative spiralen. For å korte ned listelengden til fastlegene må vi øke basistilskuddet per innbygger, sier Kjerkol.

Helsepolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol bekrefter at partiet vil forhandle med Senterpartiet om mer penger til fastlegeordningen.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk