Opposisjonen på Stortinget krever strakstiltak for å løse fastlegekrisen

Opposisjonen gir strykkarakter til regjeringens håndtering av fastlegekrisen. Nå skal Stortinget behandle flere konkrete tiltak fra Senterpartiet. Fastlegene selv tror dette kan være løsningen på kort sikt.

Tina Ollila Uglebakken

Fastlege og trebarnsmor Tina Ollila Uglebakken sto frem i NRK og fortalte hvordan hun må gi opp jobben som fastlege. – 16 timer på jobb om dagen er for mye, sa Uglebakken til NRK. Nå får hun støtte fra opposisjonen på Stortinget.

Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

– Det er en stor svikt i rekruttering over hele landet, og det er veldig alvorlig.

Det sier stortingsrepresentant og helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet, Kjersti Toppe. Hun ser med stort alvor på historien om trebarnsmoren Tina Ollila Uglebakken, som slutter som fastlege for å få tid til barna sine.

– Når fastleger som egentlig ønsker å jobbe som fastlege, sier opp, vitner det om en ordning som er i fritt fall, sier Toppe.

Uglebakken er bare én av mange som den siste tiden har forlatt yrket sitt. Dette, kombinert med en vegring blant unge leger for å starte som fastlege, har ført til en fastlegekrise.

– Fastlegene har fått altfor mange oppgaver, og arbeidsbyrden har blitt for stor. Det handler ikke bare om pasientbehandling, men også om beredskap ute i kommunene, sier Toppe.

Arendalsuka

– Det er en stor svikt i rekruttering over hele landet, og det er veldig alvorlig, sier stortingsrepresentant og helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet, Kjersti Toppe.

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Fremmer representantforslag

Helse- og omsorgsdepartementet har nå tatt grep for å bedre situasjonen, blant annet gjennom en evaluering av fastlegeordningen og en kartlegging av arbeidstiden til fastleggene

Likevel mener Toppe, som selv er utdannet lege, at det er kritikkverdig at regjeringen ikke har tatt tak i ting tidligere. Hun påpeker at mange har sett fastlegekrisen komme.

– Om ikke fastlegeordningen fungerer, så fungerer lite annet også. Det er grunnstammen i kommunehelsetjenesten. En må få vekk forskrifter og andre ting som skaper større utfordringer, sier Toppe.

Derfor har Senterpartiet fremmet et representantforslag til Stortinget, med forslag til en rekke konkrete tiltak for å styrke rekrutteringen til fastlegeyrket.

På tirsdag skal helse- og omsorgskomiteen avgi sin innstilling om forslaget.

Gir regjeringen stryk

Helsepolitisk talsperson i SV, Nicholas Wilkinson, støtter mange av forslagene i representantforslaget. Også han har reagert på historien om Uglebakken.

Nicholas Wilkinson, stortingsrepresentant SV Akershus Helse- og omsorgskommiteen

Helsepolitisk talsperson for SV, Nicholas Wilkinson, påpeker at kun en tredjedel av fastlegene faktisk ønsker å drive privat næring. Derfor vil SV jobbe for å få innført flere faste stillinger med fast lønn til fastlegene.

– Vi må sikre at flere fastleger som Uglebakken får flere muligheter til å kombinere familie og jobb. Vi trenger henne.

Også Wilkinson gir den sittende regjeringen stryk for måten de har håndtert krisen på. Han mener at tiden begynner å bli prekær, og ønsker raske løsninger.

– Vi må lytte til legene og det stresset de opplever. Derfor ønsker vi flere faste stillinger med fast lønn, mindre rapportering og byråkrati, og en reduksjon av pasientlistene. Slik får fastlegene mer tid til pasientene. Da blir det kortere køer og bedre behandling, sier Wilkinson.