Omsorgssvikt og overgrep

Det har forekommet fysiske overgrep ved barnehjemmene i Finnmark, konkluderer granskingsutvalget.

Barnehjem
Foto: Scanpix / Scanpix

Granskingsutvalget for barnehjemmene i Finnmark er nå ferdige med sitt arbeid, og konkluderer med at det har forekommet grove fysiske overgrep av voldelig og seksuell art, og at det har vært alvorlige mangler ved omsorgen ved barnehjemmene i Finnmark mellom 1954 og 1992.

Utvalget har blitt kontaktet av til sammen 43 tidligere barnehjemsbarn, og har intervjuet 23 av disse. Ingen tidligere ansatte har tatt kontakt med granskingsutvalget.

Granskingsutvalget har ikke selv forsøkt å ta kontakt med tidligere barnehjemsbarn eller ansatte, men har basert seg på at berørte skulle ta kontakt på egen hånd.

Les: Troms gransker ikke

Alle barnehjemmene berørt

Det har vært drift ved fem barnehjem i Finnmark. Disse barnehjemmene er Betania/Furuly barnehjem og Korsfjorden barnehjem i Alta, Hans Schanches Minne og Tana Guttehjem i Tana og Vårsol barnhjem i Vadsø.

Granskingsutvalget konkluderer med at det har vært brukt fysiske avstraffelser gjennom hele perioden på noen av barnehjemmene. Seksuelle overgrep har funnet sted på alle barnehjemmene, utført både av ansatte og eldre barn.

Det har kommet frem opplysninger om hyppig bruk av fysiske avstraffelser og avstraffelse i form av innelåsning i små og mørke rom.

Mislighold

Disse krenkelsene skjedde i følge rapporten i et regime preget av manglende beskyttelse for barna, og liten grad av følelsesmessig tilstedeværelse fra de voksne.

Det beskrives også forhold som manglende oppfølging av barnas skolearbeid og andre aktiviteter.

Samtidig har det vært ansatte som har tatt seg godt av barna, slik at det totale omsorgsbildet er ganske variert.

Last ned hele rapporten her .