Hopp til innhold

Økt omsetning av kongekrabbe

Norges Råfisklag melder at det i løpet av forrige uke ble det levert over 40 tonn kongekrabbe til verdi på 10,1 millioner.

Det er en oppgang fra uken før. I uke 21 ble det levert 32 tonn til en verdi på 7,1 millioner.

Av totalen i uke 22 er 25 tonn tatt av 79 båter i det kvoteregulerte fisket, mens 15,5 tonn ble fangstet i det uregulerte fisket av 32 båter.

For all fangst av kongekrabbe fordeler fangsten seg geografisk med 9,8 tonn fanget i havområdet rundt Fruholmen, 6,5 tonn i Porsangerfjorden, 4,6 tonn i havområdet rundt Gjesvær, 5,5 tonn i Laksefjorden, 3,6 tonn på Hardbanken, 3,5 tonn i Tanafjorden og 3,3 tonn i Varangerfjorden.

Kongekrabbefiske
Foto: Eilif Aslaksen / NRK