Hopp til innhold

Nytt verktøy mot partnerdrap

Alle landets politidistrikter har nå tatt i brukt verktøyet SARA (Spousal Assault Assessment Guide). Bakgrunnen for dette er Norges første forskningsstudie på partnerdrap som kom før jul. Funnene i studien er i ferd med å endre politiets arbeid med vold i nære relasjoner. Hvert fjerde drap i Norge er i dag et partnerdrap.