Ny rapport om snøskredet hvor to omkom på Svalbard: – Bidro trolig selv til at skredet gikk

Utfordrende snøforhold med moderat skredfare gjorde at skuterfølget trolig utløste snøskredet hvor to tyske turister omkom.

Skred Barentsburg

Det var i dette skredet to tyske turister omkom i februar. Nå har det kommet ut en ny rapport om dødsulykken. FOTO: Terje Carlsen/Sysselmannen

20. februar i år skulle et følge på fem utenlandske turister og to guider ut på skutertur. Målet for turen var brefronten ved Fridtjovbreen på Svalbard.

Underveis på turen tok følget en avstikker fra hovedruta for å se på en isgrotte ved Fridtjovbreen. Da de skulle parkere skuterne løsnet det et snøskred fra bratthenget over dem.

Martin Indreiten

Martin Indreiten ledet arbeidet om ulykkesrapporten om skredet som skjedde ved Fridtjovbreen i februar.

Foto: Line Nagell Ylvisåker / NRK

Tre av dem unnslapp skredet, to ble delvis begravet og to forsvant i snømassene. Det var tyskerne Sasha Brandt (39) og Magdalena Katarina Zakrzewski (40) som omkom.

Nå har det kommet ut en ny rapport om snøskredet. Konklusjonen viser at skredet ble trolig utløst av skuterfølget selv.

– Vi har sett på fakta på det som skjedde og koblet det opp mot snøhistorikk og skredproblemer i området den gjeldende dagen, sier Martin Indreiten.

Han jobber ved nystartet Arctic Safety Centre ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Indreiten jobbet med rapporten sammen med fagfolk ved UNIS, personer som jobber med lokal skredvarsling på Svalbard og Longyearbyen Røde Kors Skredgruppe.

I rapporten kommer det frem i detalj hva som skjedde og når.

Skred Barentsburg

Her ser man hele skredet som ble løst ut ved Fridtjovbreen.

Foto: Atle Rokkan / Sysselmannen

Utfordringer med varsling av ulykken

På ulykkesdagen var snøforholdene og skredproblemet slik at skuterfølget med stor sannsynlighet utløste skredet selv.

– Man har sett på ulike forhold på stedet som har gjort at en gruppe kan påvirke og sette av et ras fra avstand. Det er et av hovedfunnene, sier Martin Indreiten.

Det var vanskelig for turfølget å varsle om skredet siden det ikke var mobildekning på stedet. Satellittelefonen som følget hadde med ble begravet ned i massene med en av skuterne.

Følget hadde også med seg en InReach-sender, som var på kroppen til guiden som kjørte bakerst i følget. Med denne sendte de melding om ulykken til turoperatøren sitt kontor i Barentsburg, som så meldte videre til Sysselmannen.

Et av læringspunktene i rapporten er at varsling av ulykker bør skje direkte til redningsressursene for å unngå misforståelser og tap av tid.

Ingen hadde skredsøker på seg

En av de tyske turistene ble gravd fram etter 20 minutter, og den andre etter en time. Grunnen var at de ikke hadde på seg skredsøkere. Det hadde ingen i gruppen.

Det tok to timer fra ulykken skjedde til mannskapet var på plass. Det var også på grunn av dårlig vær i området.

Da var alle syv blitt gjort rede for. De som omkom ble erklært døde av en lege på stedet.

I slike situasjoner er kameratredning helt avgjørende, ifølge Indreiten.

– Det er svært tidskritisk om man blir tatt av et snøskred. Spade, søkestang og en sender/mottaker (en skredsøker: journ. anmerkning) bør være standardutstyr på tur. Dette må man trene på slik at man vet hvordan man bruker det.

Indreiten understreker det er viktig med riktig utstyr selv om man skal kjøre skuter i dalene på Svalbard.

– Uansett hvor man ferdes under utfordrende forhold hvor det kan komme skred.

Rapporten er laget uavhengig av Sysselmannens ordinære etterforskning som fortsatt pågår.

Sysselmannens helikopter

På grunn av dårlig vær og sikt kunne ikke helikopteret lande ved skredområdet på Fridtjovbreen på Svalbard, der de to tyske turistene omkom.

Foto: Marcus Krogtoft / NRK

Kan lære av ulykken

Martin Indreiten understreker at rapporten ikke inneholder hva slags beslutninger gruppen gjorde underveis på turen, men de har sett på fakta rundt skredet og snøforhold den dagen.

– Når vi har så alvorlige ulykker som dette så er det læring og se hva som skjedde.

Denne rapporten er knyttet opp mot skredvarselet og Indreiten anbefaler folk å bruke skredvarselet når man skal planlegge tur ute.

Sysselmannens ordinære etterforskning av ulykka pågår fortsatt. Saken er sendt til Arbeidstilsynet for uttalelse idet ulykken fant sted mens de ansatte guidene utførte arbeid, opplyser assisterende sysselmann Sølvi Elvedahl til NRK.

Fridtjovbreen er en 30 km² stor isbre på Spitsbergen, Svalbard.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt 20:30