Ny gruvestrid på Svalbard

Sysselmannen sier nei til Store Norske som ønsker å undersøke området nærmere der det planlegges ei ny kullgruve.

Store Norskes gruveplaner
Foto: Grafikk: Store Norske

Den planlagte gruva er i et område som heter Lunckefjell - ikke langt unna Svea. Her finnes det store mengder kull.

Om få år vil dagens gruve i Svea Nord være tømt. Derfor har Store Norske begynt planlegginga av den nye gruva.

Ville grave og sprenge

I sommer ønsket Store Norske å foreta både graving og spregning i Lunckefjell.

- Etter Sysselmannens vurdering bærer de omsøkte tiltakene klart preg av å være forundersøkelser for eventuell kulldrift i Lunckefjell. Tiltakene har dessuten et ikke ubetydelig omfang, og de berører Nordenskiöld Land nasjonalpark direkte. Etter en helhetlig vurdering mente Sysselmannen derfor at de omsøkte tiltakene burde inkluderes i det pågående konsekvensutredningsarbeidet for kulldrift i Lunckefjell, sier miljøvernsjef Arne Malme til NRK.

- Feil å si ja nå

Planarbeidet for mulig kullgruvedrift i Lunckefjell pågår, og saken vil antakelig ikke være sluttbehandlet før høsten 2009.

I utredningsprogrammet for kulldrift i Lunckefjell er det blant annet satt krav om utførlig beskrivelse av behovet for fysiske inngrep og tiltak, herunder forberedende tiltak ved forundersøkelser.

Derfor vil det være feil å gi klarsignal nå, mener Malme

- Dette er et stort prosjekt som skal utredes svært nøye.

Miljøverndepartementet avgjør

Han avviser at Store Norske har forsøkt å "ta snarveier" i denne saka.

Det er Miljøverndepartementet som avgjør om avslaget fra Sysselmannen blir stående.

Arne Langeland er prosjektleder for nygruva i det statlige kullselskapet.

- Et avslag på arbeidende vi ønsker å gjennomføre får som konsekvens at vi ikke har sikre nok tall på hvor store mengder kull som finnes i dette området, sier Langeland.

Langeland sier at han regner med mye debatt i tida framover om det skal åpnes ei ny norsk kullgruve.

Les: Kullstrid på Svalbard

Les: Planlegger ny gigantgruve