Ny forskning er kritisk til satsing på karbonfangst

Lagring av CO₂-utslipp i bakken skal bidra til å bremse klimaendringene. Ny forskning konkluderer med at slik teknologi ikke er lønnsomt for energiproduksjon.

POLITIKERE PÅ SLEIPNER

LAGRET I HAVBUNNEN: Sleipner-plattformen i Nordsjøen hvor det er blitt lagret CO₂ i grunnen i lengre tid enn noe annet sted i verden.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– La oss si at du har to helt like elbiler, med akkurat det samme batteriet. Den ene har en rekkevidde på 1 000 kilometer, den andre har en rekkevidde på 500 kilometer. Hvilken bil velger du å satse på, spør Matteo Chiesa retorisk.

Chiesa er leder for forskningsgruppen Arktisk senter for fornybar energi (ARC) ved UiT – Norges arktiske universitet. Sammen med et knippe andre forskere har han sammenlignet utvinning av fossil energi ved hjelp av karbonfangst, med utvinning av fornybar energi.

– Vi har sett på hvilken av de forskjellige metodene for energiutvinning som er mest effektiv. Vi har rett og slett sett på hvor mye energi du bruker på å utvinne energien, og hvor mye energi du får igjen, forklarer Chiesa.

– Konklusjonen er at fornybar energi, som vind- og solkraft, er mye mer effektivt en karbonfangstteknologi.

Resultatene deres har de presentert i en artikkel i tidsskriftet Nature energy.

I startfasen

I mange år har norske politikere snakket om fangst og lagring av CO₂, først og fremst i industrien. I 2018 bestemte regjeringen seg for å gi flere hundre millioner kroner til prosjekter som skal utvikle karbonlagringsteknologien i Norge. Blant annet utlyste de arealer tilgjengelig for lagring av CO₂ i mai i fjor.

Men slik teknologi brukes også for å prøve å gjøre olje- og gassnæringen mer klimavennlig. Tanken er å skille ut karbondioksidet fra produksjonen av olje og gass, og pumpe CO₂-en ned i jorden eller i havbunnen. På den måten unngår du at en del CO₂-utslipp havner i atmosfæren.

Matteo Chiesa og hans forskerkolleger mener dette er en mindre effektiv satsing.

Matteo Chiesa og Tobias Boström

HOLDER SEG TIL ENERGIPRODUKSJON: Matteo Chiesa og forskergruppen hans har bare sett på energieffektiviteten til utvinning av fossil energi ved hjelp av karbonfangst, og ikke sett på følger, effekt og resultater av karbonfangst i for eksempel industrien.

Foto: Julie Strømsvold / UiT

– For å nå klimamålene våre må vi gjøre oss mindre avhengige av fossil energi. Slik vi vurderer det, er lagring av CO₂ bare et forsøk på å kunne fortsette produksjonen av fossil energi. I stedet for å utvikle den teknologien, burde vi heller jobbe mer med å utvikle teknologi for å utvinne fornybar energi, sier Chiesa.

– Og vårt studium viser jo at fornybar energi allerede nå er mer effektiv og lønnsom, enn å utvinne fossil energi ved bruk av karbonlagring.

– Ikke så enkelt

Olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg mener konklusjonen til Matteo Chiesa og de andre forskerne er litt for enkel. Han mener satsing på å utvikle teknologi for karbonfangst og -lagring er viktig i fremtiden.

Det er en nødvendig klimateknologi for å nå målsettingene i Parisavtalen, noe også FNs klimapanel sine analyser viser til. Vi trenger erfaring og kunnskap for å utvikle denne teknologien videre, slik at vi kan gjøre den mer effektiv og billigere, sier Freiberg til NRK.

Han understreker at karbonlagring og -fangst ikke bare blir benyttet i energiproduksjon, men også i industrien. For eksempel har ikke produksjon av sement andre alternativer dersom de skal redusere utslippene vesentlig.

– Så i hvilken grad fornybar energi er mer effektiv enn produksjon av fossil energi med karbonlagring er ikke relevant for vår vurderingen av satsingen på slik teknologi, sier olje- og energiministeren, som mener vi er avhengig av å satse både på fornybar energi og fossil energi med karbonfangst i årene som kommer.

Kjell Børge Freiberg

MÅ SATSE PÅ FLERE TING: – For å nå målene i Parisavtalen må vi gjøre mange ting for å redusere klimautslippene. Ny teknologi som gjør verden mindre avhengig av fossil energi er nødvendig. Det samme er karbonlagring. Og det er nødvendig å gjøre begge deler, sier olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg.

Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix