Norway Seafoods i Kjøllefjord ilagt to måneders karantene

Mattilsynet mener fiskebruket fremdeles ikke klarer å holde seg innenfor regelverket, etter flere alvorlige avvik. Nå må de stenge all produksjon fram til oktober.

Aker Seafoods - Kjøllefjord

Fiskebruket i Kjøllefjord ble stengt på dagen i mai, etter flere alvorlige avvik. Som følge av dette, og flere tidligere pålegg fra Mattilsynet, fått virksomhetskarantene på to måneder.

Foto: Atle Markeng / NRK

Fiskebruket til Norway Seafoods i Kjøllefjord ble stengt på dagen i begynnelsen av mai, etter at Mattilsynet under et tilsyn fant flere alvorlige avvik ved virksomheten. Blant annet krevde inspektørene fra tilsynet umiddelbar rengjøring av virksomhetens kjølelager, da de ifølge rapporten observerte:

«gult bakteriebelegg, og fisk lagret i urene kar som var dekket med gammelt blod og fiskerester».

Det ble også observert at resteråstoff var lagret i kar utendørs, uten kjøling og beskyttelse - noe som gjorde at det stinket. Ifølge Mattilsynet er det også flere ganger tidligere blitt avdekt alvorlige avvik ved fiskebruket i Kjøllefjord.

Ikke gode nok forbedringer

Det er disse avvikene, samt stengingen i mai som gjorde at Mattilsynet varslet virksomhetskarantene. Ifølge rapporten som nå er kommet, er ikke tilsynet fornøyd med

Per Gunnar Hansen

Per Gunnar Hansen, produksjonsdirektør i Norway Seafoods, sa til NRK i mai at selskapet tok selvkritikk etter at fiskebruket i Kjøllefjord ble stengt.

Foto: Stian Strøm / NRK

de tilbakemeldingene som har kommet fra Norway Seafoods, etter stengningen i mai, selv om selskapet har tatt betydelige grep for å bedre rutinene. Mattilsynet mener at regelverket fremdeles ikke er oppfylt, og har derfor gitt virksomheten karantene på to måneder.

Den trådde i kraft fra 1. august, og vil vare fram til 30. september.

Mattilsynet mener Norway Seafoods blant annet ikke har gode nok rutiner for opplæring og oppfølging. Ifølge rapporten har virksomheten tatt betydelige grep etter tilsynet i mai, men Mattilsynet mener det fremdeles ikke er lagt fram løsninger for hvordan kvalitetsarbeidet i framtiden skal ha varig effekt. Bakgrunnen er fiskebrukets lange historikk der det gjentatte ganger er påpekt alvorlige avvik.

– Det er flere ganger tidligere gitt tilbakemelding der det er gjort endringer, uten at det har resultert i varig løsninger, står det i rapporten.

(Saken fortsetter under bildet)

Norway Seafoods i Kjøllefjord

Norway Seafoods fiskebruk i Kjøllefjord må nå stenge all produksjon og virksomhet i to måneder.

Foto: Frode Myhra Skog / NRK

Karantene vil bety permitteringer

Virksomhetskarantene betyr at all produksjon, håndtering, lagring og omsetning i perioden må opphøre.

Norway Seafoods har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelser, men til Mattilsynet skriver selskapet at en virksomhetskarantene vil bety at fiskebruket må permittere de ansatte, noe som vil gi stopp i opplæring og innarbeiding av nye rutiner. Det vil også få store økonomiske følger da karantenen vil ramme midt i sesongen for konge- og snøkrabbefisket.

Avdelingen i Kjøllefjord er ifølge rapporten satt midlertidig under administrasjon for at konsernet skal få tilbakeført kontroll ved virksomheten.

Mattilsynet mener likevel at selskapet har forstått alvoret og nedjustert karantenen fra det som opprinnelig var tre måneder, til to måneder.

Heller ikke Mattilsynet har foreløpig besvar NRKs henvendelser i saken.