Mattilsynet stengte Norway Seafoods anlegg i Kjøllefjord på dagen

Inspektørene fra Mattilsynet så bruket som helsefarlig, etter en inspeksjon tirsdag. Det ble observert råstoff lagret i blodvann uten kjøling og som luktet dårlig.

Norway Seafoods i Kjøllefjord

Det er ved Norway Seafoods mottak i Kjøllefjord Mattilsynet fant alvorlige avvik. Bruket ble derfor stengt på dagen. Bildet er fra en annen anledning.

Foto: Frode Myhra Skog / NRK

Det er Fiskeribladetfiskaren som først omtalte saken om Mattilsynets inspeksjon i Kjøllefjord tirsdag.

Mattilsynet ser alvorlig på en rekke punkt som ble observert under inspeksjonen, og vedtok derfor å stenge mottaket på bruket.

Inspektørene fant blant annet resteråstoff lagret i kar utendørs, uten kjøling og beskyttelse. I rapporten står det at «Restråstoffet bar preg av at det hadde vært lagret ute over flere dager, ga en avvikende lukt og er ikke egnet til human konsum».

Mattilsynet så dette som svært alvorlig og fattet derfor et hastevedtak om umiddelbar utbedring, ifølge Fiskeribladet fiskaren.

Fisk lagret i urene kar

Norway Seafoods anlegg i Kjøllefjord er også pålagt å stoppe all mottak av fisk inntil all fisk som allerede er kjøpt inn, er ferdig produsert. Ifølge rapporten er det lagret store mengder fisk på kjølelager, i mottaket og i saltfiskavdelingen.

Mattilsynet svært alvorlig på at fisken her er lagret i urene kar uten beskyttelse mellom karene. Enkelte partier er lagret i blodvann uten kjøling og utsteder avvikende lukt.

Må ta en grundig rengjøring

Bruket er også pålagt å foreta en grundig rengjøring på mottakets kjølelager. Ifølge rapporten observerte Mattilsynet gult bakteriebelegg og fisk lagret i urene kar dekket med gammelt blod og fiske-rester.

Mattilsynet krever umiddelbar rengjøring, og kjølelageret må tømmes før rengjøringen kan starte.

Kan gjenåpnes fredag

Plassjef ved mottaket i Kjøllefjord, Arild Olsen, sier til Fiskeribladet fiskaren at det har vært stor pågang av fisk som er årsaken til bruket ikke har klart å ta unna alt. Han respekterer Mattilsynets avgjørelse om stengning.

- Vi har nå ryddet opp i alt vi ble bedt om, sier Olsen til avisa.

Fredag ettermiddag vil Mattilsynet foreta en etterinspeksjon. Mottaket kan tidligst åpne når inspektørene fra tilsynet har godkjent forholdene.