NHO: – Vi må jobbe for å skape nye næringer på Svalbard

Regiondirektør i NHO Troms og Svalbard mener det er et nasjonalt ansvar å ta vare på Svalbardsamfunnet som følge av krisen i Store Norske.

Gruvedrift på Svalbard

Gruveselskapet satser på en bemanning på rundt 100 personer fra sommeren 2016.

Foto: Meek, Tore / Scanpix

– Det gis fra Svalbard en svært alvorlig beskrivelse av utviklinga. Én stilling i gruva, er halvannen stilling utenfor. 100 eller 150 som går, kan bli opp mot 500 som mister arbeidsplassene sine i Store-Norske omgivelsene. Det meste henger sammen i Longyearbyen, sier regiondirektør i NHO Troms og Svalbard, Christian Chramer.

Før helga ble det klart at over 200 personer i Store Norske kan miste jobbene sine på grunn av lave kullpriser og redusert aktivitet.

Christian Chramer, regiondirektør NHO Troms og Svalbard

Regiondirektør i NHO Troms og Svalbard, Christian Chramer.

Foto: Moment Studio

– Situasjonen er så alvorlig at vi er nødt til å løfte det opp på et nasjonalt nivå. Det er både polar, Arktis- og utenriksanliggende for Norge. Nå må vi jobbe fremover for å skape nye næringer og sørge for at det robuste samfunnet som er på Svalbard kan utvikle seg videre, sier Chramer til NRK.

Vil at det satses på havneutbygging

Næringsminister Monica Mæland kaller situasjonen svært alvorlig, men hun understreker at det er viktig å opprettholde næringsaktivitet og bosetting på Svalbard.

Regiondirektøren i NHO tror infrastrukturutbygging på havn er et eksempel på viktige områder fremover.

– Allerede i dag er turistnæringen i sterk utvikling, men mange av båtene som kommer til Svalbard, kommer seg ikke til havn. 150 til 160 båter kommer ikke inn. Det ligger et stort løft på Nasjonal transportplan, og det må ytterligere forsterkes for å få en havneutbygging, sier Christian Chramer.

Under sine besøk til øygruppa har han opplevd at det er stor vilje til å stå på.

– Det nyåpna Svalbard Bryggeri er et eksempel på noe som ingen skulle tro kunne finnes på Svalbard. Den type små initiativ sees av stadig flere innbyggere. Det er rom for å tro at man kan få til nye ting, men det er også et nasjonalt politisk ansvar.

Også Svalbard Høyre er bekymret for situasjonen, og mener at samfunnet ikke er klart for en vesentlig nedtrapping.

Gruvedrift på Svalbard

Rundt 200 mennesker kan miste jobben på Svalbard på grunn av lave kullpriser og redusert aktivitet.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Viktig å ta innover seg alvoret

Chramer tror NHOs jobb er å bidra til å løfte problemstillingene til et politisk nivå, for å få til en ordentlig diskusjon om hvordan utfordringene kan løses sammen.

Han tror ikke alle helt forstår hvor alvorlig situasjonen er for samfunnet på Svalbard.

– Det er som å ta ut store bydeler av en stor norsk by, og si at ingen skal få jobbe der lenger. På Svalbard er det slik at hvis du ikke har jobb, så må du forlate øygruppa. Da blir det færre på skolen, i barnehagen, som handler i butikken og som tar fly. Jeg tror det er viktig å ta innover seg alvoret i situasjonen.

Regiondirektøren i NHO Troms og Svalbard synes Store Norske jobber hardt for å skape nye arbeidsplasser.

– De har ambisiøse mål for sitt nye næringsselskap, men å omstille seg så fort som kullprisen tvinger selskapet til å gjøre, det er krevende.