Hopp til innhold

Nektes innsyn i reindriftslov

– Staten bryter avtalen vår, sier sametingspresidenten.

Rein
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Etter seks års arbeid er Landbruksdepartementet og regjeringen klar til å legge fram en revidert reindriftslov. Den kommer trolig i morgen.

Men i innspurten av lovarbeidet har det skåret seg fullstendig mellom Sametinget og Landbruksdepartementet.

– Avtalebrudd

– I fem måneder har vi jobbet med å få ut departementets merknader til lovteksten. Det er ikke holdbart, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

– Vi har en konsultasjonsavtale som sier at Sametinget skal holdes orientert om den typen saker og ha tilgang til alle relevante opplysninger. Det har vi ikke fått.

– Nedvurderer seg selv

Merknadene til reindriftsloven forteller hvordan regjeringen vil tolke den nye loven – altså informasjon av avgjørende betydning. Men så langt rekker ikke avtalen, hevder landbruksminister Terje Riis Johansen.

Han mener sametinget har fått det tinget har krav på, og viser til at ledelsen har vært med på en rekke møter underveis i arbeidet med loven.

– Jeg synes Sametingspresidenten nedvurderer sin egen rolle i prosessen med det utspillet. Hvis de mener at sju møter i et lovarbeid ikke har betydning for Sametingets rolle som konsultasjonspart, er det overraskende, sier Johansen.