Hopp til innhold

Nedlagt ubåtbase er populær

Det er stor interesse for å kjøpe den nedlagte marinebasen Olavsvern i Tromsø.

Olavsvern

Det er gjennom årene brukt over en milliard kroner på Olavsvern, og mesteparten av pengene er kommet fra NATO.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Olavsvern er den første norske marinebase som noen gang har vært til salgs.

Prislappen for hele anlegget, som ble lagt ned i 2009, er på 105 millioner kroner.

Enormt anlegg

For den prisen får du blant annet dypvannskai, 40.000 kvadratmeter med bygninger og ei dokk som kan ta i mot store skip.

Dessuten får du med hundrevis av meter med tunnel i fjellet.

Forberedelsene til salg er i full gang. Selv om Forsvaret har forlatt basen, brukes det 6 millioner kroner i året til strøm og oppvarming av Olavsvern slik at anlegget ikke skal forfalle, sier regionsjef Trond Eliassen i Skifte Eiendom.

– Parallelt med salgsforberedelsene, har vi visninger for de som er interessert. Det er flere som er interessert i anlegget og som gjerne vil se. Vi ønsker først og fremst å selge hele anlegget under ett, og ikke stykke opp, sier Eliassen til NRK.

Olavsvern

Etter råd fra forsvarssjefen, vedtok Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet i 2009 at Olavsvern skulle legges ned. Det skapte store protester lokalt og i Nord-Norge, men til ingen nytte.

Foto: Forsvaret

Håper på samarbeid

Polarinstituttet, Havforskningsinstituttet og Kystverket er interessert i å bruke deler av basen til et maritimt nordområdesenter. Men disse statlige etatene har trolig bare bruk for en tredel av arealet på Olavsvern.

Etter påske har ordfører Arild Hausberg i Tromsø innkalt det kommunale foretaket Tromsø Havn og private aktører for å se om det er muligheter for å gå sammen for å bruke deler av Olavsvern.

Trond Eliassen i Skifte Eiendom sier at et slikt samarbeid er veldig interessant.

– Jo flere brukere som kan være på hele anlegget, desto bedre tror jeg det er, sier han.