Nedgang i turisttrafikken

Færre tyske bussturister bekymrer.

Turister i Hammerfest

Færre turister tar turen til Nord-Norge om sommeren.

Foto: NRK

De tre nordligste fylkene opplevde en nedgang i turisttrafikken i juni i år sammenlignet med i fjor.

Ser man på antall overnattinger har det vært 40.000 færre overnattinger, noe som er en nedgang på åtte prosent.

Norge totalt har en økning på åtte prosent.

Det er særlig tyskerne som svikter, og nedgangen derfra er på 21 prosent på hotell- og campingovernatting.

Dette bekymrer reiselivsnæringen da Tyskland er det viktigste markedet for ferie- og fritidstrafikk.

Nordland verst

Også hvis man ser 2013 under ett har det vært en nedgang i antall overnattinger ved reiselivsbedrifter i landsdelen. Utenlandstrafikken har gått ned fire prosent, mot 1 prosent nasjonalt.

Ser man nærmere på statistikken fra SSB ser man imildlertid at det er Nordland som virkelig sliter. Finnmark og Troms klarer seg mye bedre.

Ser man på totalt antall hotellgjestedøgn i juni er det få endringer i Troms og Finnmark fra i fjor. Ser man på 2013 under etter opplever Finnmark faktisk en økning på fire prosent i antall hotellgjestedøgn.

Blant andre lyspunkt er Svalbard. Der var det 12.000 flere overnattinger i juni i år - en økning på 30 prosent. Tre av fire er norske gjester.

Økt kurs og konferanse

NHO Reiselivs avdelingsdirektør i Nord-Norge, Geir Solheim, er bekymret over nedgangen i landsdelen sett under ett.

Likevel gleder han seg over at forretningstrafikken med kurs og konferanser er økende.

Nyheter fra Troms og Finnmark