Nå vil Finland presse gjennom jernbane i Nord-Norge

Den finske regjeringen skal i løpet av vinteren avklare en arktisk jernbane som knytter isfrie havner i Nord-Norge sammen med Rovaniemi og Sentral-Europa.

Kenneth Stålsett

Daglig leder Kenneth Stålsett i Sør-Varanger utvikling, ønsker seg en jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Både den norske og den finske regjeringen har felles interesse i dette prosjektet, sier den finske transportministeren Anne Berner til NRK.

Berner sier Finland har store planer ved en jernbane nordover til Norge.

– Vi ser det som en del av et større bilde. Vi ønsker at Finland skal være gode på logistikk, data og menneskeflyt, sier transportministeren.

Kart, jernbane fra Ishavet gjennom Finland, Skibotn, Kirkenes, Murmansk

Både Narvik, Skibotn, Murmansk og Kirkenes har vært vurdert som potensielle isfrie havner for en finsk jernbane.

Foto: Uutisgrafiikka / Yle

Store planer

Planene om å forlenge den finske jernbanen fra Rovaniemi til Nord-Norge har vært diskutert i tiår.

Men i år er noe endret. Den finske transportministeren Anne Berner tok i mai kontakt med sin norske kollega Ketil Solvik-Olsen for å foreslå en felles utredning om jernbanebygging mellom Rovaniemi og Kirkenes. De finske planene for jernbane til isfrihavn i nord er store.

– Vi ser på muligheten for å knytte de nordlige delene av våre land direkte til jernbanenettet i Sentral-Europa gjennom en tunnel mellom Helsingfors og Tallinn. Videre ved å utvikle den baltiske jernbanen frem til Berlin, sier hun.

Anne Berner

Finske myndigheter med samferdsels- og informasjonsminister Anne Berner i spissen ønsker økonomisk utvikling i Nord-Finland. En jernbane mellom Norge og Finland er et av tiltakene hun tror vil være nyttig.

Foto: Pressebilde / anneberner.fi

Jobber med finansiering

En jernbane mellom Finnmark og Finland er mer realistisk enn noen gang, mener regionsjef i Statens vegvesen, Torbjørn Naimak. Gjennom sitt arbeid i Barents Transportplan, har han fulgt diskusjonen og planene om en arktisk jernbane i mange år.

Det pågår nå et intenst arbeid for å finne ut hvor jernbanen skal gå og hvem som skal betale for den. Dette arbeidet skal sluttføres i februar.

– Vi ser på forskjellige traseer og finansieringsmodeller. Potensialet og kostnadene i prosjektet blir viktige kriterier når vi skal gå igjennom utredningsarbeidet som nå blir gjort. Det vil være muligheter med EU-finansiering men også delvis privat og statlig finansiering av dette prosjektet, sier hun.

Kirkenes havn

Slik ser finske interessenter for seg at Kirkenes havn og endestasjon på en arktisk jernbane kan bli i framtida.

Håper de får med EU

I Brussel følger Torjus Kleiven Kandal, rådgiver på Nord-Norges Europakontor, arbeidet med den arktiske jernbanen tett.

– Vi mener det er viktig at EU er med å betaler. Jernbane er dyrt, og Finland klarer ikke å betale den selv. EU engasjerer seg mer og mer i arktisk. De har også sagt at de vil satse på infrastruktur her. Dette er et eksempel hvor de faktisk kan være med å bidra, sier han.

Både Narvik, Skibotn, Murmansk og Kirkenes har vært vurdert som potensielle isfrie havner for en finsk jernbane.

Kenneth Stålsett er leder for Sør-Varanger Utvikling – et kommunaleid selskap,

Selskapet skal bruke statlige millioner etter Sydvaranger Gruve-konkursen i 2015 til å skape nye arbeidsplasser.

– Det var veldig spesielt da det kom inn i nasjonal transportplan at dersom finske myndigheter setter i gang en konsekvensanalyse, skal norske myndigheter følge på, sier han.