Nå kommer verdens største Savio-samling «hjem»

Fylkestinget bevilget torsdag 1 million kroner for å bidra til Savio-museets kjøp av en unik samling. – Vi vil gjerne bidra til å ”hjelpe Savio hjem”, sier Ragnhild Vassvik, fylkesvaraordfører (Ap).

John Andreas Savio

John Andreas Savio har hatt stor betydning etter sin tid.

Foto: Saviomuseet

– John A. Savio var en av de første samiske billedkunstnere, og har betydd mye for de som kom etter ham, sier Vassvik. Han var også en av de få finnmarks-kunstnerne i sin tid.

Saviomuseet i Sør-Vanger kommune har allerede en vesentlig samling av Savios produksjoner. Nå ønsker de å komplettere samlingen ved å kjøpe 400 arbeider fra en privat samler. Det vil også kunne skape grunnlag for at mer aktivitet kommer til Finnmark.

490 kunstverk laget av John Andreas Savio befinner seg hos en privatperson i Hønefoss. Nå arbeides det for at disse igjen skal samles i Sápmi.

Ragnhild Vassvik

Ragnhild Vassvik, fylkesvaraordfører (AP)

Foto: Finnmark Ap

Håper på forskning

Vassik sier at nå som Savio-samlingen blir så komplett, vil det være naturlig, ja kanskje nødvendig, at de som skal lære om, og forske på, Savios liv og produksjoner, kommer til Sør-Varanger.

– Slik bidrar vi også til at forskning på finnmarkstemaer faktisk skal foregå i Finnmark.

Hører hjemme i Finnmark

Sametinget har tidligere uttalt at de ønsker å gi 2 millioner kroner til Tana og Varanger museumssiida som driver Saviomuseet.

– Dette er viktig, og det vil vi bidra til. Savio-kunsten hører hjemme i samiske hender, og denne bevilgningen gjør at kunsten blir en del av det samiske folkets eierskap, sier skyggesaksordfører og nestleder Ronny Wilhelmsen (Ap).

Ronny Wilhelmsen

Ronny Wilhelmsen (AP)

Foto: Susanne Hætta

Første same som tok kunstutdanning

John Andreas Savio ble født i Bugøyfjord i Sør-Varanger i 1902. Han var den første samen som tok utdanning i billedkunst. Savio var bare 36 år da han døde i 1938. Som kunstner ble han kjent først etter sin død, og han var den første til å vise det samiske livet til omverdenen. John Savio er mest kjent for sine tresnitt med samiske motiver. I dag er kunsten hans kjent, og selges for store summer, også utenfor Norge.