Hopp til innhold

Nå er 14.000 tonn krigsskip fjernet fra fjæra i Finnmark

Selskapet AF Decom har greid det andre ikke har klart. Etter 16 år er krysseren «Murmansk» fjernet fra finnmarkskysten.

Murmansk

Det øverste bilde er tatt denne uken, mens det nederste bilde er tatt for to år siden.

Foto: AF Decom

– Vi er ganske fornøyd ja, sier direktør for selskapet AF Decom, Eirik Wraal.

AF Decom vant anbudet på fjerningen for noen år siden. Prisen for fjerningen var 328 millioner kroner.

– Det er godt å vite at planleggingen har stemt. Det har vært utfordringer, men vi har klart å løse dem, sier han.

Her kan du følge hele operasjonen om å fjerne skipet

Ligget i 16 år

Krysseren "Murmansk"

Den 211 meter lange krysseren «Murmansk» sank utenfor Sørvær i Hasvik julaften i 1994, da den var i ferd med å bli tauet fra Russland til opphogging i India.

Foto: Jon Inge Karlsen / SCANPIX

Den 211 meter lange krysseren «Murmansk» sank utenfor Sørvær i Hasvik julaften i 1994, da den var i ferd med å bli tauet fra Russland til opphogging i India.

Den ble i ettertid gjenstand for stor debatt etter at det ble funnet spor av radioaktivitet i gjenstander fra skipet.

I 1995 anslo de som da skulle heve «Murmansk» at det kom til å ta maksimalt en måned før vraket var hevet. 16 år etter er Murmansk fortsatt en verkebyll i miljøet rundt.

Men Murmansk kom igjen i søkelyset i 2008 etter at det gikk av en alarm hos et avfallsselskap i Bærum, etter at en kasse apparater og utstyr fra vraket ble levert inn for mulig gjenvinning.

Helt ferdig i november

Sørvær

Her lå Murmansk.

Foto: NRK

Direktøren i AF Decom sier at bildet som NRK har i denne artikkelen skjuler noen av Murmansk sine deler.

– Det er fortsatt noe som er på bunnen der. Det er fordi at et annet selskap som var inne i prosjektet før vi kom på banen, rettet opp skipet. Derfor tar det litt tid å fjerne de siste restene.

– Hvor lang tid da?

– I midten av november vil alt være borte. Før de verste vinterstormene setter inn, sier Wraal.

Miljømessig metode

Selskapets metode for å fjerne «Murmansk» har i korte trekk gått ut på å forberede for tørriving og demontering av vraket der det ligger.

Det har blitt gjort ved å etablere moloer og tilnærmet tørrdokk rundt vraket av «Murmansk», slik at vannet kunne pumpes ut, og vraket tørrlegges.

– Dette har vært et miljøprosjekt, og vi har valgt en metode som er miljømessig veldig gunstig.

Metoden til AF Decom AS ble vurdert til å ha den beste miljømessige profilen, med minst risiko for spredning av forurensningskilder.

Vil ikke kommentere økonomien

Ettersom AF Decom har fått 328 millioner kroner for å fjerne skipet, vil ekstrakostnadene betales av selskapet selv.

Direktør i selskapet, sier til NRK at han ikke vil kommentere økonomien rundt prosjektet.

Krysseren "Murmansk"

Innbyggere og politikere har i årevis kjempet for å få fjernet 'Murmansk'. Her i et foto fra 1995.

Foto: GUNNAR SÆTRA / Scanpix

Flere nyheter fra Troms og Finnmark