Nå skal det føres mobbetilsyn ved alle landets skoler

– Det er uakseptabelt med mobbing i skolen, sier utdanningsforbundet. De ønsker tilsyn med skolemiljøet velkommen.

Mobbing

Illustrasjon: Mobbing i skolen.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Selv om det for sju år siden kom en lov som skulle sikre barn og unge et godt skolemiljø, viser den nasjonale Elevundersøkelsen at åtte prosent av elevene opplever seg mobbet flere ganger i uken.

Til tross for mobbeprogrammer som Olweus, Zero eller MOT, så er det like mange barn som opplever å bli mobbet.

Ingrid Hernes, utdanningsdirektør i Troms

Ingrid Hernes, utdanningsdirektør i Troms.

Foto: Kristine Østvold / NRK

Samtidig mener utdanningsdirektør i Troms kommune, Ingrid Hernes, at det foregår en underrapportering av mobbesaker, og støtter seg på en undersøkelse gjennomført av Troms kommune.

– Vi har mange henvendelser til vårt kontor fra foreldre, noen ganger også fra besteforeldre, som er bekymret. Og det er vel også en av grunnene til at vi nå ønsker en sterkere kontroll for å virkelig få tatt pulsen på hva som skjer der ute.

Finnes ingen lettvint løsning

Nå skal det føres tilsyn med alle skolene i landet, noe Anne Løkse Berthinussen, leder av Utdanningsforbundet i Troms, ønsker velkommen.

– Vi vet at det er vanskelig og komplekst, og at det ikke finnes noen lettvint løsning på dette. Men vi håper og tror at vi vil få en større oversikt over det som skjer gjennom tilsyn.

Tall fra Tromsø kommune viser at det er svært stor forskjell på hva rektorer melder inn av mobbesaker og hvor mange elever som føler seg mobbet i følge den nasjonale Elevundersøkelsen.

– Vi ser på mobbing som et veldig alvorlig problem, og vi beklager at vi løpet av de siste årene ikke har klart å komme lavere i antallet mobbesaker, sier Berthinussen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.