Militær basestruktur i Troms

Det blir ingen endringer av den militære basestrukturen i Troms. Det kommer fram i forsvarssjefen fagmilitære råd, som ble lagt fram tirsdag. Basene videreutvikles for å dekke behovet til Hærens ledelse og fellesavdelinger, Brigade Nord, Bardufoss flystasjon, samt alliert trening og øving. Forsvarsjefen vil også etablere en fjerde kampbataljon i brigade nord, men det er ikke bestemt hvor i Troms den skal plasseres.