Merforbruk i Tromsø

Tromsø kommune har hittil i år brukt 150 millioner kroner mer enn budsjettert, viser den siste økonomiraporten fra administrasjonssjefen. Pleie og omsorg har alene et merforbruk på 205 millioner, men underforbuk i andre sektorer oppveier deler av dette. Administrasjonssjef Bitt Elin steinveg sier at dette fører til at kommunen blir mer sårbar dersom det dukker opp flere uforutsette utgifter.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein