Hopp til innhold

Mener professor har hatt dobbeltrolle i Nesseby-saken

Finnmarkseiendommens styreleder Raymond Robertsen mener jusprofessor Øyvind Ravna har hatt en dobbeltrolle i striden om utmarka i Nesseby.

Øyvind Ravna

Jusprofessor Øyvind Ravna mener det er en avgjørende forskjell å være rettslig medhjelper og advokat.

Foto: Privat

Ravna jobbet først for Nesseby bygdelag under rettssaken om rettighetene til utmarka.

Deretter var han med på å skrive et forslag til styret i Finnmarkseiendommen om at saken ikke skulle ankes.

Styrelederen Raymond Robertsen i Finnmarkseiendommen mener Ravna opptrer uprofesjonelt.

– Jeg er veldig overrasket over at Ravna har vært med på å skrive forslag som er lagt fram for styret i FeFo. Det finnes regler som sier hvordan motpartens hjelpeadvokater bør forholde seg, og det kan ikke karakteriseres som annet enn uproft at man blander seg inn på en sånn måte.

Raymond Robertsen (H)

– Det kan ikke annet enn karakteriseres som uproft, sier styreleder i FeFo, Raymond Robertsen.

Foto: Petter Sommer / NRK

Ravna og Nesseby Bygdelag

Bakgrunnen for striden er rettssaken i Utmarksdomstolen som ble påbegynt i fjor sommer. Med hjelp fra nettopp jusprofessor Øyvind Ravna vant Nesseby bygdelag saken i Øst-Finnmark tingrett, og fikk dermed rett til å styre over 400 kvadratkilometer utmark.

Grunneier Finnmarkseiendommen vurderte å anke til Høyesterett. Det ville ikke Aili Keskitalo ha noe av. Den tidligere sametingspresident fra Norske Samers Riksforbund tok kontakt med professor Ravna.

– Det stemmer at jeg har vært i kontakt med Øyvind Ravna og spurt om han har noen faglige innspill til oss. De innspillene har vi bearbeidet i vår organisasjon ved hjelp av den juridiske ekspertisen vi har tilgang på, og også i samarbeid med andre partigrupperinger.

Aili Keskitalo med hendene i fold i Sametingets plenumssal

Innspillene fra professor Øyvind Ravna ble bearbeidet i vår organisasjon, opplyser Aili Keskitalo.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

– Ikke behov for hemmelighold

Det endelige forslaget ble lagt fram for styremøtet av styremedlem Hartvik Hansen. Hansen sier til NRK at han ikke kjente til Ravnas rolle i saken, men han mener det uansett ikke har noen betydning. Ravna selv sier at han ikke har hatt noe behov for hemmelighold:

– Om jeg hadde ønsket å skjule det jeg skrev, hadde jeg ikke etterlatt min signatur i utkastdokumentet.

Fikk 750.000 kroner fra Nesseby bygdelag

Øyvind Ravna gjorde en omfattende jobb for Nesseby bygdelag i forbindelse med rettssaken. I dommen kom det fram at han fikk over 750.000 kroner i salær som såkalt rettslig medhjelper. Dette er likevel ingen grunn til så se på ham som en representant for bygdelaget, mener Aili Keskitalo. NRK spør om hun la vekt på Ravnas rolle som medhjelper for bygdelaget:

– Nei, egentlig ikke. Jeg kontaktet ham med utgangspunkt i hans fagkompetanse, og fordi han var vært en ivrig samfunnsdebattant i mange år omkring disse problemstillingene.

Ravna mener det er avgjørende forskjell på å være rettslig medhjelper og advokat. Han mener det er naturlig at han som fagmann bidrar der han kan, og avviser alle anklager om rolleblanding.

– At partigrupper spør om råd finner jeg helt naturlig, og jeg kan ikke se at det er etisk betenkelig i å gi slike råd.

Vil ta saken opp

Styreleder Raymond Robertsen syns det er betenkelig at motpartens juridiske medhjelper bidro til et forslag, uten at de som la fram forslaget i styret var kjent med Ravnas rolle. Han vil ta opp saken på et senere styremøte.

– Profesjonalitet blant jurister er at man ikke tar direkte kontakt med motpartens klient på noen måte og blander seg inn og driver utilbørlig press. Om det er skjedd i dette tilfellet får andre vurdere, men det er i alle fall grunn til å stille spørsmål ved det.

– Ikke drevet press

Øyvind Ravna mener han ikke kan svare for hva som har skjedd med forslaget etter at han leverte det fra seg.

– Jeg har ikke selv kontaktet noen, verken i FeFo-styret eller andre steder. Insinuasjonen om at jeg har drevet utilbørlig press får stå for Robertsens egen regning.