Mener politiet feilinformerer om lovverket på grensen

Politiet hevder at folk som tar med seg haikere fra Russland til Norge uten gyldig Schengen-visum kan straffes – siden politiet har advart om dette i media. Dette stemmer ikke, sier advokat.

Jon Wessel-Aas

Jon Wessel-Aas mener Kirkenes-politiet feilinformerer om hvilke plikt folk har knyttet til å ta med seg haikere over grensen mellom Norge og Russland.

Foto: NRK

– Ingen er forpliktet til å sjekke dokumentene til haikere de tar på, sier advoakt Jon Wessel-Aas.

Det er den såkalte utlendingsloven som trer i kraft hvis du med viten og vilje hjelper folk som ikke har dokumentene i orden over grensen, såkalt «simpel menneskesmugling».

Ingen plikt til å sjekke haikere

Stasjonssjef hos politiet i Kirkenes, Hans Møllebakken, har tidligere uttalt til NRK at «det er deres ansvar som sjåfør at den de tar med har gyldig pass og gyldig visum til Norge».

Dette tilbakeviser Jon Wessel-Aas.

Syriske flyktninger

Hans Møllebakken beskyldes for å feilinformere om lovverket rundt det å ta med seg haikere over grensen fra Russland.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Det finnes ingen plikt til å sjekke dokumentene til haikere du plukker med deg, men det kan være omstendigheter som tilsier at du burde vite at vedkommende ikke har dokumentene i orden, sier Wessel-Aas.

Møllebakken ønsker ikke å stille til intervju i denne saken og svarer NRK via epost.

Hver sak må behandles individuelt

Det er nok at poltiiet har gått ut i media og advart sjåfører mot å plukke med seg flyktninger uten gyldig visum til Norge, mener Hans Møllebakken.

– Med den mediaoppmerksomhet vår pressemelding har skapt lokalt, nasjonalt, internasjonalt, inkludert oppslag på Facebook, så kan man ikke påberope seg at man ikke skjønner at vedkommende man tok med seg fra russisk side av grensa antakeligvis mangler et eller flere dokumenter for å reise lovlig til Norge, skriver Møllebakken i en epost til NRK.

Dette stemmer ikke, slår Jon Wessel-Aas fast.

– Det høres ut som at politiet prøver å innføre en plikt for sjåfører til å sjekke papirene til en hver enkelt haiker. Men politiet vil aldri få medhold i at det å plukke opp en haiker er en forsettelig handling fordi de har gått generelt ut i media og advart mot dette. Politiet må bevise at det er forsettelig av den enkelte sjåfør, sier Wessel-Aas.

Det som derimot er riktig er at personer som driver profesjonelt med persontransport må sjekke dokumentene til personer de frakter over grensen, som drosjer og busser.

Strafferammen for å ta med folk som ikke har gyldig visum og pass er bøter eller fengsel inntil tre år.

Mer organisert smugling kan straffes med inntil seks år.