Hopp til innhold

Advokat mener skjenkestopp er ulovlig

– Som jurist hadde jeg aldri trodd jeg skulle få opplevd noe sånt i Norge i fredstid.

No 24 i Tromsø

No. 24 i Tromsø er en av barene i byen som har måttet stenge dørene i tråd med nasjonal skjenkestopp.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Det er et grovkorna inngrep å innføre nasjonal skjenkestopp uten å ta lokale hensyn. Det er etter mitt syn klart ulovlig.

Det sier Brynjar Østgård som er advokat og partner i advokatfirma Østgård i Tromsø. Han har møterett for Høyesterett og har tidligere vært lagdommer.

Han forstår ikke hvorfor man kan komme inn på et serveringssted for å spise et smørbrød og ta en kaffe, mens å spørre om en øl ikke er lov.

– Det er temmelig håpløst å begrunne. Skjenkestedene passer selv på at folk ikke drikker for mye, og de har velfungerende smittevernregler, sier han.

På sin egen Facebook-profil og i en artikkel i Advokatbladet skriver Østgård at skjenkestopp er så inngripende at det etter vanlig juridisk vurdering må ansees ugyldig.

– Farlig mentalitet

I Smittevernloven står det at Helsedirektoratet kan gjøre vedtak for hele eller deler av landet dersom det er et alvorlig utbrudd av smittsom sykdom.

Østgård mener likevel at forskriften om total-stopp går for langt i forhold til det som kan utledes av loven.

– Skjenkestoppen er uproporsjonal. Den er lite treffsikker. Den tar ikke hensyn til lokale forhold og rammer langt hardere enn det er behov for, sier han.

Østgård forteller at det er absurd hvordan små utkantkommuner med lite smitte og få gjester ikke skal få lov å servere alkohol.

Han mener likevel det er mer urovekkende at folk finner seg i alle tiltak og ikke utfordrer dem.

– Dette er en uhyre farlig mentalitet vi er på vei inn i. Overtramp blir alminneliggjort. Som jurist hadde jeg aldri trodd jeg skulle få opplevd noe sånt i Norge i fredstid, sier Østgård.

Advokat Brynjar Østgård

Advokat Brynjar Østgård mener folk bør stille mer spørsmål rundt tiltakene.

Foto: Marius Fiskum / Advokatfirmaet Østgård

Sender begjæring

I Oslo har 70 ulike serveringssteder, alt fra rockebarer og vannhull, til Michelin-restauranter, har nå gått sammen om å kreve en revurdering og endring av kompensasjonsordningen for utelivsbransjen. Begjæringen blir sendt fra advokatfirmaet Elden til nærings- og fiskeriminister Iselin Nybø, og finansminister Jan Tore Sanner.

Elden håper at regjeringen lytter til forslagene til tiltak som de kommer med i begjæringen. Han mener også at det er juridisk tvilsomt om det er adgang til å nekte alkoholservering på utesteder med hjemmel i smittevernloven.

– Da må det påvises på medisinskfaglig grunnlag at dette har betydning for smitteutbredelsen, sier Elden.

Bransjeorganisasjonenes arbeid

Advokat Brynjar Østgård forklarer at det innebærer en personlig risiko å gå til retten med en sak. Derfor presiserer han at ansvaret ikke ligger hos serveringsstedene eller enkeltpersoner.

Derimot stiller han seg kritisk til at bransjens medlemsorganisasjoner ikke tar opp saken.

– Det overrasker meg at de ikke tar en «fight» med staten på vegne av sine medlemmer, sier han.

Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen. De vil ikke kommentere på det juridiske aspektet som Østgård referer til.

I en e-post til NRK skriver de:

– Det viktigste for oss er at virksomhetene som stenger får kompensasjon.

Bastard bar, Tromsø.
Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Dypt inngripende tiltak

NHO mener staten bør ta en større del av kostnadene når de påfører serverings- og utelivsbransjen et så stort tap. De kaller nasjonal skjenkestopp et dypt inngripende tiltak.

– Vi forstår veldig godt at det oppleves urimelig for kommuner som ikke har hatt smitte. Vi respekterer likevel at myndighetene mener dette er nødvendig i en situasjon med økende smitte, sier Merete Habberstad som er kommunikasjonsdirektør i NHO.

Merete Habberstad

Merete Habberstad kommunikasjonsdirektør i NHO håper skjenkestoppen blir kortvarig.

Foto: Per Sollerman / Per Sollerman

Habberstad presiserer at de forventer at perioden oppheves så raskt det er smittevernmessig trygt. De ønsker seg en større grad av differensiering av tiltakene, basert på risiko og lokal smittesituasjon.

At serveringssteder og barer ikke lenger kan servere alkohol går hardt ut over mange bedrifter. Mange har måttet permittere sine ansatte. Flere har måttet holde stengt som følge av restriksjonene.

Vanskelige tider for serveringsbransjen

En av dem som har slitt etter koronarestriksjonene er Harry Granås. Han eier flere serveringssteder i Tromsø.

Granås har måttet permittere opp mot 50 ansatte på grunn av skjenkestopp.

Han hadde helst sett at det var en lokal eller fylkeskommunal oppgave å fordele regler og restriksjoner i starten av det nye året.

Harry Granås

Harry Granås mener kommunene selv bør få bestemme om det skal være skjenkestopp eller ikke.

Foto: Vibeke Paulsen Cerón/NRK

– Jeg har et inntrykk av det er lite smitte her nord. Da mener jeg at det bør være opp til kommunen å bestemme hvordan dette skal håndteres. Istedenfor nasjonale regler som skal gjelde for alle.

Han forstår at tiltak må gjelde i større byer som Oslo, Bergen og Trondheim. Der smitten er større. Allikevel understreker han at byen som han bor og arbeider i er på et annet stadium.