Hopp til innhold

Mener barnet ikke får nok søvn - klaget barnehagen inn til Fylkesmannen

Foreldrene til et barn i Bardu har klaget kommunen inn til Fylkesmannen i Troms fordi de mener barnet deres ikke får nok søvn i barnehagen.

Barnehage

Fylkesmannen skal vurdere om det er foreldre eller barnehagen som avgjør søvnbehovet til et barn. Illustrasjonsbilde.

Foto: Linda Pedersen

Så langt har foreldrene fått medhold i sin klage, men fylkesmannen skal se på saken på nytt når Bardu kommune har levert inn sin kommentar.

Fylkesmannens nåværende konklusjon er at kommunen har brutt barnehagelovens paragraf 2, som bygger på FNs barnekonvensjon om å tilrettelegge for det enkelte barn ut fra dets individuelle behov.

– Vi har gjort det vi kan gjøre, sier rådmann Håvard Gangsås i Bardu.

Men foreldrene på sin side mener barnet bærer preg av å få for lite søvn i barnehagen, og at dette påvirker resten av barnets døgn på en negativ måte.

Har faste hviletider

Barnehagen har to faste hviletider om dagen, og kommunen mener den har hatt en overgangsordning de to første ukene barnet gikk i barnehagen. Ifølge kommunen har barnehagen observert at barnet får søvn og er våken og glad. Barnehagen har utarbeidet en dagsrytme for å imøtekomme barnas behov og samtidig ivareta barnas sikkerhet, all den tid det er en ansatt per tredje barn under tre år.

Å legge vekt på hva foreldre mener om ivaretakelse av primære behov som søvn, er ikke det samme som at de detaljstyrer barnehagetilbudet, skriver fylkesmannen i sin foreløpige rapport.

– Barnets rett til hvile fremkommer i FNs barnekonvensjon. Retten til hvile krever at barn får mulighet for tilstrekkelig søvn for å sikre optimal helse og velvære, skriver fylkesmannen.

– Individuell tilpasning

Bardu kommune mener de har gjort det de skal og kan gjøre.

– Vi mener at vi har etterlevd det. Vi har søkt råd hos KS-advokat, dette er en vanskelig sak. For oss som tjenesteleverandør kan det bli vanskelig med veldig mange forskjellige individuelle hensyn i en barnehage. Det er der det ligger, sier rådmannen.

Men her er det snakk om en liten unge som ikke sjøl kan si hva den trenger. Er det ikke da viktig at barnehagene gjøre det foreldrene mener er riktig?

– Jeg kan ikke kommentere alder, barnet og denne spesielle saka. På prinsipielt grunnlag er det viktig med samspill. Ethvert barn som har behov for særskilt tilrettelegging, får det. Vi har rammer vi må prøve å følge, ellers får vi en utfordring bemanningsmessig, sier Håvard Gangsås.

Utfordrende å tolke barnehageloven

Bardu kommune har brukt KS-advokat som rådgiver.

– Og da vi fikk vedtaket, drøfta vi med vår advokat. Han ser også at barnehagen kan få en utfordring i tolkingen av individualiteten i barnehageloven. Men jeg skjønner også foreldre. Man ser sitt barns behov, og så er kunsten å finne den gylne middelvei. På prinsipielt grunnlag vil vi ha det drøfta saka høyere opp, gjerne på departementsnivå.

Hva blir konsekvensene om vedtaket blir stående?

Jeg vil ikke forskuttere noe, men ser at denne saka er så prinsipiell for kommunen at vi vil være tjent med at noen overordna ser på den, og gir oss råd og veiledning, sier rådmannen.