Hopp til innhold

Melkøya kan bli stengt i inntil ett år

Kartlegging av skadene etter brannen på gassanlegget på Melkøya i Hammerfest, tyder på at anlegget kan bli stengt i inntil 12 måneder for utbedringer.

Brann på Melkøya

Det var på ettermiddagen 28. september det oppstod brann i en av turbinene på Melkøya. Brannen ble slukket blant annet ved hjelp av skip, som spylte vann over anlegget.

Foto: Allan Klo / NRK

Brannen som oppstod på gassanlegget den 28. september, har gitt brannskader på en av anleggets fem kraftturbiner. I tillegg har store mengder sjøvann fra slokkearbeidet skadet andre hjelpesystemer som elektroutstyr og kabler i anlegget.

Det er spesielt omfanget av disse følgeskadene som er mest omfattende og som vil ta tid å utbedre. Stansens varighet vil ifølge Equinor avhenge av leveransetid på nødvendig utstyr, men kan altså bli så lang som 12 måneder, sier pressetalsperson i Equinor, Eskil Eriksen.

Pressetalsmann Eskil Eriksen.

Eskil Eriksen, pressetalsperson ved Equinor.

Foto: Equinor

– Siden brannen i september har vi brukt mye tid på å gå gjennom anlegget for å finne ut tilstanden på anlegget, skadeomfang etter brannen, og ikke minst hvilke følgeskader som oppsto som følge av slokkearbeidet, sier han.

– Det er nettopp slokkearbeidet som har ført til skader på diverse hjelpesystemer, elektroutstyr og kabler. Det dreier seg om flere hundre kilometer med kabler som må byttes ut, og det er klart at dette vil ta tid å gjennomføre, sier Eriksen.

Kostbart

– Har dere oversikt over hva dette vil koste?

– Det pågår fremdeles arbeid med å kartlegge skadeomfang, og det blir derfor for tidlig å konkludere i forhold til kostnader, sier Eriksen.

Når anlegget har solgt gass for om lag 10 milliarder kroner årlig siden oppstarten i 2007, kan en slik langvarig stans bli dyr for Equinor. Eriksen ønsker ikke å komme med summer som kan fortelle hva driftsstansen representerer i inntektstap for selskapet.

– Equinor leverer LNG på faste kontrakter til forskjellige kunder. De har faste mekanismer for å håndtere denne type situasjoner, og de benytter vi oss av i denne type tilfeller, sier han.

– Betyr dette at de som mottar gass fra Melkøya, nå får råstoff fra andre av Equinor's anlegg?

– De forskjellige mekanismene er jo forskjellige fra kontrakt til kontrakt. men måten disse benyttes på er konfidensielle mellom partnerne, understreker Eriksen.

Kartleggingsarbeid gjenstår

– Vi vil ikke starte anlegget før vi er sikre på at det kan gjøres på en trygg måte. Derfor har vi jobbet systematisk og grundig med å kartlegge skadene etter brannen og vurdere den tekniske tilstanden på anlegget. Selv om mye kartleggingsarbeid gjenstår, og usikkerheten er stor, så er nå vårt beste estimat for oppstart 1. oktober 2021, sier anleggsdirektør Andreas Sandvik.

Andreas Sandvik, Equinor

Andreas Sandvik, anleggsdirektør ved Hammerfest LNG.

Foto: Allan Klo / NRK

Equinor, samt Petroleumstilsynet og politiet har startet gransking av brannen og dette arbeidet vil pågå ut året.

– Brannen på Hammerfest LNG var en meget alvorlig hendelse. De ulike granskingene av hendelsen blir viktige for å identifisere tiltak som skal forhindre at lignende hendelser kan skje igjen, sier Grete B. Haaland, direktør for alle landanlegg i Equinors portefølje.

Brann på Melkøya

Gassanlegget ligger like ved Hammerfest, og brannen var synlig fra store deler av byen.

Foto: Allan Klo / NRK

Vedlikehold

Equinor sier de vil benytte nedstengingsperioden til å utføre annet vedlikehold og utbedringsarbeid planlagt for 2021.

– Dette omfatter både løpende vedlikehold og vedlikehold planlagt i en revisjonsstans våren 2021, sier Andreas Sandvik.