Meldt inn rutinesvikt

Ambulansepersonellet ved UNN har meldt inn et samhandlingsavvik etter at de ikke fikk informasjon om sykehistorie eller transportårsak fra Balsfjord Bo -og servicesenter om en pasient, som skulle transporteres til en avtalt time. Det skriver Nye Troms. Kommunalsjef for oppvekst og helse, Karin Friborg Berger i Balsfjord kommune, sier at det har skjedd en menneskelig svikt.