Hopp til innhold

Mehamn-drapet: Straffen satt ned fra 13 til 5 års fengsel

Islendingen som skjøt og drepte sin bror, fikk fullt gjennomslag da han anket saken. Et knapt flertall i lagmannsretten mener det var et uaktsomt drap.

Mehamndrapet

Gísli Thor Thorarinsson ble skutt i låret slik at han døde av blodtapet i april 2019. Broren hans ble først dømt til 13 års fengsel, men anket dommen. Nå er han dømt til fem års fengsel.

Foto: Stian Strøm / NRK

De profilerte forsvarerne Brynjar Meling og Bjørn André Gulstad har dermed klart å overbevise retten om å sette ned straffen fra 13 års fengsel til bare 5 år.

Gísli Thor Thorarinsson døde raskt av blodtapet etter at et hagleskudd traff ham på innsiden av låret og rev av en pulsåre. Det skjedde i hans eget hjem i Mehamn 27. april for snart to år siden.

I tida før hendelsen ble han drapstruet av broren.

Innrømte uaktsomt drap

Den 37 år gamle broren hans har holdt fast ved at skuddet gikk av ved et uhell – helt siden han ble arrestert samme morgen. Derfor sa han seg skyldig i uaktsomt drap.

Tingretten mente likevel at han skulle dømmes for forsettlig drap: Han måtte ha regnet det som fullt mulig at broren døde når han konfronterte ham med en skarpladd hagle. Han tok et bevisst valg om å fortsette uansett, het det i den første dommen.

Advokat Brynjar Meling

Brynjar Meling fikk fullt gjennomslag for klienten. Det endte med fem års fengsel.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Splittet på midten

Lagmannsretten var splittet i saken. En lagdommer og to av meddommerne er enig med tingretten: De tror ikke på forklaringen til tiltalte om at det var et rent uhell. De viser til at 37-åringen flere ganger hadde sagt til venner at han ønsket broren død.

Et knapt flertall på fire – en lagdommer og tre meddommere – godtar derimot forklaringen hans om at det ikke var meningen å skyte.

Selve hendelsesforløpet er det ikke noe strid om.

37-åringen tok seg inn i huset til broren og ventet på at han skulle komme hjem. Han møtte ham i gangen med en ladet og avsikret hagle, med fingeren på avtrekkeren og hagla rettet mot Gíslis bryst.

«Tiltalte ba Gisli gå inn på badet, noe han ikke etterkom. Gisli tok et eller to skritt mot tiltalte og slo eller presset våpenet ned, og det dødelige skuddet gikk da av», heter det i dommen.

Våpenteknikerne fra Kripos har funnet en feil ved sikringen på hagla, og den kan ha medvirket til at skuddet gikk av. Det er også mulig at bevegelsen førte til at tiltalte trakk i avtrekkeren, skriver retten.

«Det kan ikke legges til grunn at avtrekket i så fall var en bevisst handling», heter det.

Drap i Mehamn

Tre av dommerne er enig med tingretten: De tror ikke på forklaringen til tiltalte om at det var et rent uhell.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Avgjørende forskjell på trusler og drap

Flertallet mener det ikke er tilstrekkelig bevist at 37-åringen var villig til å ta livet av broren.

«Selv om tiltalte hadde tanker om å drepe broren tidligere, er det et stort psykologisk sprang fra å tenke og kanskje ønske broren død, til faktisk å gjennomføre det. Selv om tiltalte skapte en ekstremt farlig situasjon, er det en avgjørende forskjell mellom det å true med et våpen og det å trekke av», skriver de fire dommerne som utgjør flertallet.

Det er flere grader av forsett, og begrepet betyr ikke nødvendigvis at man ønsker å ta livet av noen. I denne saken har det vært snakk om et såkalt eventuelt forsett. Der er det avgjørende at man ikke bare utsetter noen for risiko, men også aksepterer at det man gjør, kan ende med døden for offeret.

Lagmannsretten mener drapet ligger nært opp til forsett. Det er så graverende at det i utgangspunktet fortjener seks års fengsel, som er strafferammen for uaktsomt drap.

37-åringen får likevel fratrekk for at han tilsto, og dømmes dermed til fem års fengsel.

Drapet i Mehamn

I denne boligen i Mehamn ble Gísli Thor Thorarinsson skutt og drept lørdag 27. april.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Trusler og ruskjøring

Straffen omfatter også drapstrusler mot broren og mot ekskona hans. Drapet var resultatet av et sjalusidrama etter at de to sistnevnte hadde innledet et forhold.

Truslene hadde han imidlertid innrømmet, og de var ikke et tema i ankesaken. Han anket heller ikke dommen for innbrudd i brorens hus, et bilbrukstyveri og kjøring i alkohol- og narkorus før og etter drapet.

37-åringen har sittet i varetekt siden drapet, og har dermed sonet nesten to år av straffen.

Lagmannsretten gjør ingen endringer i erstatningene som tingretten ila ham.