Massiv utslippsøkning i Nikel

Norge har betalt store penger til det russiske konsernet Norilsk Nickel for å minske utslipp på Kola-halvøya. Nå viser det seg at utslippene bare har blitt flyttet nærmere norskegrensa.

Nikel

Smelteverket i Nikel. Forurensingen her er blant den verste i Europa.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Like over grensa til Russland, bare noen titalls kilometer fra Kirkenes – og ikke langt fra Øvre Pasvik nasjonalpark – produserer Norilsk Nickel-konsernet store mengder nikkel .

Produksjonen skjer i to smelteverk– ett av dem i Zapolyarny , og det andre i Nikel .

Utslippene av svoveldioksid (SO2) fra produksjonen er fire til fem ganger høyere enn det totale utslippet av SO2 i hele Norge, og det er etter hvert liten tvil om at svovelutslippene fra produksjonen har ødelagt både vegetasjon, fiskevann og jordsmonn på norsk, russisk og finsk side.

Store tilskudd fra Norge

Derfor har Norge i over 20 år samarbeidet med Russland om å kutte i utslippene. I 2001 inngikk Norge og Russland en avtale om at Norge skulle bidra med 270 millioner kroner i tilskudd for å fremskaffe mer moderne produksjonsteknikk.

Noen av disse pengene har blitt utbetalt. Blant annet ble 20,6 millioner øremerket til modernisering av smelteverket i Zapolyarny, sier Miljøverndepartementet til Barentsobserver.com .

Nå sier konsernet at smelteverket er modernisert, og at utslippene forventes å gå massivt ned – fra 40.000 tonn til omtrent 1000 tonn.

Flyttet utslippene

Men det konsernet i praksis har gjort er å flytte den utslippene fra smelteverket i Zapolyarny til smelteverket i Nikel. Dermed blir ikke det totale utslippet redusert i det hele tatt.

– Man foretar en ombygging av pelletsverket for nikkelmalm i Zapolyarny, fra tidligere å ha brukt svovelet i malmen som brennmiddel, til nå å gå over til elektrisitet. Det vil si at svovelet forblir i pelletsene, og når den puttes i smelteovnene der vil svovelet bli frigitt og gå ut over pipene i byen Nikel, sier Thomas Nilsen hos Barents Observer.

Løser ingen problemer

Video nsps_upload_2009_10_14_20_23_59_3955.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

I oktober var utenriksminiser Jonas Gahr Støre og kollega Carl Bildt i Nikel. Da sa Støre at russerne trolig ikke kommer til å se mer til de 270 millionene som er satt av til å redusere utslipp på Kola-halvøya.

Nilsen har jobbet med temaet i årevis, og har inngående kjennskap til problemstillingen. For Norge løser dette ingen problemer, mener Nilsen.

– Det er ingen reduksjon i det totale utslippet, så det blir ingen miljøforbedring. Men for byen Zapolyarny blir det nok bedre. På norsk side vil man kanskje rammes hardere av dette, fordi smelteverket i Nikel ligger nærmere den sårbare naturen i Pasvikdalen.

Lurt til å betale

nikkel

LYD: Hør Thomas Nilsen hos Barents Observer fortelle mer om problemene på Kola-halvøya i NRK P1. Prgramleder er Martin Steinholdt.

Miljøverndepartementet kjenner til situasjonen, og sier til Barentsobserver.com at de hele tiden har sett på moderniseringen av de to smelteverkene som ett prosjekt med mål om å redusere de totale utslippene.

– På en måte kan man si Norge har blitt lurt til å betale 20 millioner kroner til ombygging av smelteverket i Zapolyarny, under den tro at også smelteverket i Nikel skulle bli bygget om, sier Nilsen.

– Må fortsette presset

Han ser bare en utvei, og det er å fortsette det politiske presset på høyt nivå, slik norske miljøvernministre og statsministre har gjort nå i 20 år.

– Nikel ligger veldig langt fra Moskva, og skal man få mulighet til virkelig å få gjort noe med utslippene må det tas opp på høyeste nivå.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.